JUDEFRÅGAN. Israel Shahaks bok ”Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years” publicerades i mitten på 1990-talet och har därför några år på nacken. Utdrag ur boken har tidigare publicerats på Nordfront men internet har nu gjort den tillgänglig för alla då den är upplagd på hemsidan archive.org.

Israel Shahak kallade sig själv humanist, därför blev det naturligt att han siktade in sin kritik mot tankegodset inom den ortodoxa judendomen och sionismen. Redan innan var Shahak kontroversiell i Israel och hans bok spädde ytterligare på detta, mycket på grund av att hans bok användes som slagträ i debatten av araber och vad etablissemanget kallar för högerextrema. Shahak som själv var jude och hade suttit i Bergen-Belsen var ingen vän av nationalsocialismen, men hans bok som är kort och går rakt på sakfrågorna är läsvärd för alla som är intresserade av judiska ideologi. I sex kapitel går han igenom judisk idéhistoria som sedan förklarar varför lagar som särbehandlar judar och icke-judar i Israel har instiftats. Dessa attityder finns även hos vissa av de judar som har valt att bosätta sig utanför Israel, t.ex. i Europa och Amerika.

I första kapitlet skriver Shahak om de religiösa argument som används för att försöka återupprätta de bibliska gränserna (Stor-Israel). Omfattningen av gränsutvidgningen varierar mellan olika grupper, oavsett finns det judar inom det israeliska etablissemanget som kräver en expansion med militära medel för att uppnå målet.

I andra kapitlet går Shahak till attack mot den klassiska judendomen som han menar var förtryckande mot den enskilda individen. Han skriver även om hur den klassiska judendomen har flerfaldiga passager inom sina skrifter som attackerar kristendomen och Jesus. Judiska attityder mot icke-judar behandlas under dessa århundraden och hur de försökte gömma den riktiga innebörden för icke-judar. Ett exempel som ges är frågan om vilka som kan dyrka den enda guden. Maimonides förklarar vilka som inte klarar av det, hans auktoritet väger tungt än idag hos ortodoxa judiska rabbiner.

Some of the Turks [i.e.,the Mongol race] and the nomads in the North, and the Blacks and the nomads in the South, and those who resemble them in our climates. And their nature is like the nature of mute animals, and according to my opinion they are not on the level of human beings, and their level among existing things is below that of a man and above that of a monkey, because they have the image and the resemblance of a man more than a monkey does. Sid. 24

Detta citat blev ett problem då det skulle översättas till engelska för judar i Amerika, därför uppstod en debatt hur översättningen skulle ske för att inte förlora innebörden samtidigt som icke-judarna inte skulle kunna förstå vad judarna förr tyckte om dem och vad vissa judar fortfarande tycker om icke-judar.

I tredje kapitlet tar Shahak upp olika judiska religiösa inriktningar och hur skrifterna skall tolkas. Flera exempel ges på metoderna de rättrogna ortodoxa judarna använder sig av för att kringgå guds lagar av praktiska och moderna skäl. Enligt judisk lag får inte judar ta ränta av varandra, detta har man löst genom att kalla varje lån för en investering. Mot icke-judar är det snarare tvärtom, enligt religiös lag är det en skyldighet att försöka ta ut så mycket ränta som möjligt.

I fjärde kapitlet skriver Shahak om hur judarna hade det i olika europeiska nationer under den klassiska judendomen som han hävdar är mellan 800-1800. När det kommer till sionisternas förhållanden till de tyska nationalsocialisterna belyser han att den sionistiska rabbinen Dr. Joachim Prinz inte ogillade nationalsocialisternas raslagar då de hindrade judarna från att assimileras in i det tyska folket. Prinz skulle under sitt liv vara vice ordförande för Judiska Världskongressen och vara respekterad inom den Sionistiska Världsorganisationen.

Femte kapitlet behandlar de ortodoxa religiösa lagar som åtskiljer judar och icke-judar. Enligt Shahak anses det inte som äktenskapsbrott när en judisk man har sex med en icke-judisk kvinna utan det skall anses som tidelag. Icke-judar anses också automatiskt ljuga och deras vittnesmål tillåts inte i rabbinsk domstol, självklart har av praktiska skäl förordningar gjorts upp för att kringgå även dessa regler.

Shahak går in på varför alla dessa regler inte är mer synliga för icke-judar med förklaringen att undantag från lagarna får göras om den judiska personen misstänker att det kommer bli kraftiga motreaktioner från icke-judarna som senare kan skada judar. Istället läggs då vikt på att försöka förvilla icke-juden för att de religiösa lagarna inte skall brytas. Shahak avslutar sedan sin bok i kapitel sex med att berätta om vikten av självkritik för att komma framåt när det gäller mänskliga rättigheter och betackar sig för rabbiner som använder den afrikanska gruppen i USA för sina egna politiska självintressen.

Boken är på 103 sidor och skriven på engelska, för de som vill läsa den finnes den här.


  • Publicerad:
    2018-11-03 10:40