KÄRRTORP. Vänsterextremisten Joel Bjurströmer Almgren har dömts till fängelse i sex år och sex månader för dråpförsök, olaga hot, våldsamt upplopp samt brott mot knivlagen.

joel borta 3

Idag förkunnade Södertörns tingsrätt dom mot vänsterextremisten Joel Bjurströmer Almgren (790118-9378) som knivhögg en nationell motdemonstrant i Kärrtorp förra året.

Bjurströmer Almgren döms till fängelse i sex år och sex månader och ska även betala böter på cirka 40 000 kronor till två målsäganden.

Brotten som Bjurströmer Almgren döms för är dråpförsök, våldsamt upplopp samt brott mot knivlagen i Kärrtorp.

Kärrtorp-rättegångens advokatkostnader hamnade på över 250 000 kronor och staten kommer stå för den kostnaden.

Dagens dom mot Bjurströmer Almgren innefattar även brott mot knivlagen som Bjurströmer Almgren begick när han greps av polis några dagar efter konfrontationen i Kärrtorp samt ett fall av olaga hot.

Det olaga hotet inträffade i Tantolunden i maj 2013 när Bjurströmer Almgren tillsammans med andra personer från AFA attackerade en grupp personer som lyssnade på Pluton svea. Personerna som attackerades var dock inte rasister, vilket en mörkhyad person i gruppen utan framgång försökte förklara. Tingsrätten skriver i sin dom:

Enligt vittnet NN, som ingick i gruppen som blev attackerad, sa personerna i AFA-gruppen till dem att de var nazister och/eller rasister. När en kille, som är mörkhyad, gick  fram för att tala om att så inte var fallet blev denne slagen i ansiktet av en person från AFA-gruppen. Därefter utbröt ett mindre tumult.

Bråket slutade med att Bjurströmer Almgren jagade en person med kniv och därför nu döms för olaga hot.

Mathias Medeby (800527-9339) döms i samma fall för misshandel till 6 månaders fängelse samt böter på strax under 20 000 kronor. Ates Senguler (890815-0298) frias för inblandning i fallet då det inte utom tvivel går att bevisa att det är han som syns på en film som använts som bevisning av åklagarsidan.

Tingsrätten motiverade Bjurströmer Almgrens dom på följande sätt:

Joel Bjurströmer Almgren förekommer sedan tidigare under nio avsnitt i  belast­ningsregistret. Han dömdes senast av  denna tingsrätt den 30 augusti 2011 för misshandel, olaga hot och grovt vapenbrott till fängelse i  åtta månader. Joel Bjur­strömer Almgren frigavs från detta straff den 14  juni 2012 med en återstående strafftid om två månader och tjugo dagar.

För dråp är föreskrivet fängelse i minst sex och högst tio år. Vid försök till samma brott får tingsrätten sätta straffvärdet lägre än minimistraffet för fullbordat brott. Frågan är då vilket straffvärde som försöket att beröva NN livet har. Som ovan redogjorts för finns det inte  bara  förmildrande utan även försvårande omständigheter som ska beaktas. Tingsrätten anser därför att straffvärdet inte  är så lågt att det finns skäl att gå under minimistraffet för fullbordat brott. I stället menar tingsrätten att straffvärdet för gärningen ligger strax över detsamma,  dvs. sex års fängelse. Därutöver ska Joel Bjurströmer Almgren även dömas för att ha deltagit i det våldsamma upploppet i Kärrtorp, för ett fall av brott mot knivlagen samt för ett allvarligt olaga hot med kniv. Det går heller inte i detta sammanhang att bortse ifrån att hotet föregåtts av en situation som varit politiskt motiverad, något som rent generellt gör att det finns skäl att se allvarligt på brottsligheten som sådan. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till fängelse i sex år och sex månader. Straffvärdet är alltså så högt att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Eftersom Joel  Bjurströmer Almgren dessutom återfallit i brott under prövotid ska den villkorligt medgivna friheten helt förverkas.

Bjurströmer Almgren kommer förbli häktad tills han börjar avtjäna sitt fängelsestraff.

Domen har ännu inte överklagats men enligt Bjurströmer Almgrens advokat är han och hans klient missnöjda med domen.


  • Publicerad:
    2014-04-29 14:59