UTRIKES. Den judiske finansmiljardären George Soros folkfientliga organisationer anses av ryska åklagare vara ett hot mot Rysslands nationella säkerhet och kommer således att förbjudas. Detta har den ryska riksåklagarmyndigheten beslutat.

Den ryska riksåklagarmyndigheten beslutade nyligen att den judiske ”filantropen” George Soros organisationer kommer att förbjudas i landet då de anses vara ett hot mot Rysslands nationella säkerhet. En av de organisationer som ska förbjudas är Open Society Institute (OSI). Open Society Institute är en av sammanlagt tolv organisationer i Ryssland som ska förbjudas.

Beslutet om att förbjuda organisationerna, som av ryska åklagare stämplats som ”icke-önskvärda”, togs efter att det ryska överhuset gav i uppdrag åt riksåklagaren Jurij Tjajka att granska organisationerna på den ”patriotiska stopplistan”. Under granskningen av organisationerna kom det fram att deras verksamhet ”undergräver Rysslands författning, försvarskapacitet eller säkerhet”.

I den ryska ”patriotiska stopplistan” finns, förutom Open Society Institute, organisationer så som amerikanska International Republican Institute och National Endowment for Democracy.

Källa:
Soros ”icke-önskvärd” i Ryssland


  • Publicerad:
    2015-12-01 23:25