Judiska lobbygrupper i Europa kommer ständigt med nya krav, det ena mer befängt än det andra. Inte minst i Tyskland har vi sett prov på detta, där judiska lobbyister bland annat krävt förbud mot Irans president att beträda europeisk mark och förordat förstörelse av tysk offentlig konst. Nu kommer det nya krav, denna gång om hur tysk skolundervisning skall gå till.

Det är Charlotte Knobloch, nytillsatt högsta höns i det judiska centralrådet i Tyskland, som gått ut med regelrätta krav om att den nationalsocialistiska eran, 1933-1945, skall läsas som ett separat och obligatoriskt ämne i tyska grundskolor.
-”Vi måste genast se över hur historia lärs ut eftersom nationalsocialismen ägnas alldeles för lite uppmärksamhet”, menar Knobloch.

Trots att Knobloch anses vara en ”politisk tungviktare” i Tyskland, samt det faktum att man som systemtrogen lärare knappast vill säga emot en stackars ”förintelseöverlevare”, så har Knobloch förslag mött hård kritik från det tyska lärarfacket.
Lärarfackets ordförande, Josef Kraus, anser att förslaget är helt obefogat eftersom man redan nu läser mer om nationalsocialismen än något annat historiskt ämne. Han påpekar även att det i många tyska skolor är obligatoriskt att besöka koncentrationsläger, toleransmuseum eller liknande inrättningar.

Även den högt ansedde teologen Richard Schröder menar att Charlotte Knobloch förslag är obefogat, men man skall för det inte luras till tron om att detta betyder att Schröder är nationellt sinnad.
-”Inget folk, eller någon individ, kan återfå moraliskt självförtroende genom att studera katastrofer. […] Om den tyska historien skall berättas på ett sätt som får oss att skämmas över att vara tyskar kommer detta direkt gynna extremhögern”, menar Schröder som, trots sina annorlunda idéer om tysk skolundervisning, står på samma sida som Knobloch.


  • Publicerad:
    2006-07-07 00:00