INSÄNDARE. Fredrik Johansson fortsätter bemöta krigshets från den judiska tidningen Dagens Nyheter.

    Oligarken och tillika juden Carl-Johan Bonnier äger den krigshetsande tidningen.

Oligarken och tillika juden Carl-Johan Bonnier äger den krigshetsande tidningen.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

I sin ledare den 14 november 2014 använder DN den imaginära ubåten i Stockholms skärgård för ytterligare krigshets.

Ännu en gång är DN ute efter att konsolidera sin tätposition som bäste lögnare i den tuffa konkurrensen från övrig media i västvärlden. Mediehusen i väst gör allt de kan för att porträttera Vladimir Putin som det värsta hotet mot västvärldens existens sedan Adolf Hitler, Saddam Hussein, Usama Bin Laden, Bashar al Assad och Muammar Gadaffi. Alla utom Assad är ju mer eller mindre förbrukade vilket betyder att Putin fått överta stafettpinnen som den nye Emmanuel Glodstein.

Den klassiska scenen Tvåminuterhat, från George Orwells roman 1984, är en daglig period då partimedlemmar av samhället i Oceanien måste titta på en film som visar partiets fiender (särskilt på Emmanuel Goldstein och hans anhängare) och uttrycka sitt hat för dem.

Tvåminuterhat är en daglig session då partimedlemmar i staten Oceanien måste titta på en film som visar partiets fiender (särskilt Emmanuel Goldstein och hans anhängare) och uttrycka sitt hat för dem. Bildruta från filmatiseringen av George Orwells roman 1984.

I denna artikel är det de imaginära ryska ubåtarna i den svenska skärgården som används som verktyg för att ytterligare eskalera krigshysterin. Man har en mycket otydlig bild på något som skummar i vattnet, plus ett spår i bottensediment, kombinerat med informationen att ”sökfartygens sensorer känt av en inkräktares närvaro”. Detta ska vara ”säkra” bevis. Tidigare hade man även bevis i form av en bild på en ”grodman” som senare visade sig vara en fritidsfiskare. Man undrar om verkligen bildanalytiker som inte kan skilja på en grodman från ryska specialstyrkor och en fritidsfiskare, ska ges förtroendet att fastställa att skum på vattenytan med säkerhet härrör från en miniubåt.

På 80-talet jagades det, med stor entusiasm, ubåtar i den svenska skärgården, men den enda ubåt man verkligen kunde identifiera som rysk var den som så att säga självmant identifierade sig genom att gå på grund i Karlskrona skärgård. Övriga ”kränkningar” har nu visat sig i varje fall till viss del bestå av minkar som med allra största sannolikhet inte var ryska. Ett tidigare exempel på felaktiga bevis för undervattensaktivitet, som fått ödesdigra konsekvenser, är den så kallade Tonkin-incidenten. Under Tonkin-incidenten gjorde en oerfaren amerikansk sonaroperatör misstaget att ta den egna propellern för inkommande torpeder. Trots att misstaget uppdagades ganska fort användes incidenten av amerikanska politiker med Lyndon B. Johnsson i spetsen till att utvidga Vietnamkriget.

DN skriver att det för en lekman är svårt bedöma de nya bevisen, men att vi måste lita på Försvarsmakten, som visserligen inte säger vem som kränkt Sveriges territorium. DN menar att det är konspiratoriskt (vilket jag gissar är dåligt) att tro att Försvarsmakten skulle vinkla den information de har på ett sätt som gynnar framtida resurstilldelningar. Som före detta yrkesmilitär, anser jag att det är i det närmaste självklart att Försvarsmakten vinklar information på ett sätt som gynnar Försvarsmakten, precis som alla andra organisationer, företag, politiker och media-aktörer vinklar information till sin fördel om möjlighet finns.

Till vänster: En "vadande man" som både Säpo och MUST jagade under ubåtsjakten. Senare visade det sig vara Ove, en fritidsfiskande pensionär. Till höger: Den gryniga bilden som tagits på okänd plats sägs av Försvarsmakten vara ett av "bevisen" för att en ubåt kränkt svensk farvatten.

Till vänster: En ”grodman” som både Säpo och MUST jagade under ubåtsjakten. Senare visade det sig vara Ove, en fritidsfiskande pensionär. Till höger: Den gryniga bilden som tagits på okänd plats sägs av Försvarsmakten vara ett av ”bevisen” för att en ubåt kränkt svensk farvatten.

Under JAS-projektet var en av de största frågorna för ledarskapet: hur ska vi presentera informationen för politikerna på ett sätt som gör att vi säkrar delserie 2 och 3 (alltså: hur ska vi ljuga för att få så många flygplan som möjligt?)? Resultatet blev att Sverige fick enormt mycket fler stridsflygplan än vi behövde, och Wallenbergarna tjänade troligen en skaplig hacka på kalaset. Detta var en av anledningarna till att jag lämnade ett annars mycket givande jobb.

DN säger att den som spikar att en ubåt kränkt Sveriges territorium i praktiken också säger att det är Ryssland som gjort det.

Visserligen har de svenska förrädarna till politiker övergivit vår neutralitetspolitik, som hållit oss utanför krig i ett par hundra år, genom det avtal de skrivit med NATO om så kallat värdlandsstöd, men att Ryssland som svar på detta skulle skicka ubåtar att kränka Sverige ser jag som osannolikt. Ur Rysslands synvinkel är Sverige inte längre neutralt och man kan förstå Ryssland om de misstänker att Sverige kommer samarbeta med NATO/USA i händelse av krig, när vi nu har ett avtal om just detta.

Man kan med andra ord inte klandra Ryssland om de nu skulle öka sin underrättelseinhämtning om den svenska försvarskapaciteten. Trots detta så skulle jag tro att i dessa tider av annalkande tredje världskrig och en miljö av enorma mängder lögner om Ryssland och dess ondska, så är värdet av de eventuella underrättelser en miniubåt kan inhämta inte i närheten av att uppväga den propagandakatastrof det skulle innebära om en rysk ubåt ertappades i svenska vatten.

DN skriver vidare:

President Vladimir Putin blir alltmer auktoritär, utrymmet i Ryssland för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter allt mindre. Hans retorik mot västvärlden gränsar till det paranoida. I ett tal nyligen anklagade han USA för att vilja ”upprätta en diktatur över folk och länder”.

I Storbritannien och USA har den ryska nyhetskanalen Russia Today precis blivit av med sina sändningsrättigheter. Den Iranska kanalen Presstv.com är blockerad i hela västvärlden. Jag gissar att detta är den typ av pressfrihet DN vill ha: en pressfrihet där bara jude-ägda kanaler likt hans egen tillåts komma till tals.

Det tal DN refererar till är troligen det tal Putin höll på Valdai-konferensen. Eftersom DN inte ger någon källhänvisning får vi gissa att DN inte vill att läsarna ska ges möjlighet att själva ta del av källan. Talet är ett av de mest ärliga och rättframma tal jag hört av en politiker. Hela talet är översatt här (med mitt intro här för den som är intresserad), och det är väl värt att läsa för alla med rysskräck — en åkomma jag antar 90 procent av DN:s redaktion lider av och tyvärr lika stor del bland dem som lydigt äter de intellektuella spyor DN regelbundet serverar.

Juden Peter Wolodarski är chefredaktör på den krigshetsande tidningen.

Juden Peter Wolodarski är chefredaktör på den krigshetsande tidningen.

Man förstår att 7 ord av cirka 6500 inte riktigt kan förmedla Putins andemening i talet och att DN på sedvanligt lögnaktigt vis försöker citera för att driva sin egen krigshetsaragenda. Har man dessutom ett minimum av kunskaper i historia och geopolitik så inser man att till och med den mening DN försöker använda mot Putin snarare stärker Putins trovärdighet än försvagar den. Den diktatur DN citerar och menar är ett tecken på Putins paranoia heter New World Order. Putin är såhär långt en av få i världen som kritiserar den nya världsordningen där USA går in och fäller demokratiska bomber på alla länder som inte reflexmässigt hoppar när Vita huset säger ”Hoppa!”.

DN skriver ytterligare:

När Ukraina visade sig föredra EU framför Moskva svarade Putin med att annektera Krimhalvön och sätta i gång ett separatistuppror. Krisen visar hur den ryske presidenten väljer bort samarbete med den civiliserade världen till förmån för nationalistiska stormaktsdrömmar.

För den som läser det tal DN troligen refererar till blir det uppenbart hur selektiv DN är i sin nyhetsförmedling. Talet visar långt ifrån några stormaktsdrömmar eller att Ryssland väljer bort den ”civiliserade” världen. I talet är Putin öppen för samarbete med den del av världen som DN kallar civiliserad, men tycker det vore bra om den civiliserade världen slutade att använda bomber för att sprida sitt civiliserade synsätt på hur andra länder ska agera i interna och internationella frågor.

Den som har kunskap om processen runt de ukrainska upproren vet också att oroligheterna startades när den demokratiskt valde Viktor Janukovytj valde Rysslands bättre erbjudande om bland annat billig gas framför EU:s erbjudande om skuldslaveri. Sedan blev det skottlossning, uppror och kaos. När dammet lagt sig var det konstigt nog så att USA:s marionett Arsenij Jatsenjuk satt på makten och Janukovytj, som tagit steg som var ofördelaktiga för USA/EU (eller NWO om man så vill), hade flytt landet.

DN avslutar med att agitera för ökade försvarsanslag, vilket även en nationalist kan tycka är en bra idé, men då bara i syfte att stärka skyddet av den egna nationen. Inte som DN antyder, i kombination med ett NATO-medlemskap som garanterat kommer att innebära att de pengar som satsas på svenska försvaret kommer att användas till att bringa död och förstörelse till det land långt borta som för tillfället hamnat i onåd hos den internationella bankmaffian.

DN skriver som avslutning:

NATO löser inte alla svenska problem med magi. Men det är märkligt att vi kan göra allt med försvarsalliansen utom att vara medlem.

Efter järnridåns fall har NATO enbart skapat problem. Alla länder som inte lyder och följer den internationella bankmaffians diktat om privat centralbank får snabbt demokratiska bomber i huvudet med NATO som avsändare. Man skulle vilja fråga DN: Var har NATO skapat fred de senaste 30 åren? Tyvärr fungerar nyspråket fortfarande på en majoritet av befolkningen och bomber kan fällas i fredssyfte medan fredsförslag är ondskefulla. Förhoppningsvis kommer snart sanningen fram om hur finanseliten alltid står bakom alla krig och att de vackra talen om demokrati och mänskliga rättigheter bara är ett verktyg för att legitimera en aldrig sinande ström av invasionskrig.

/Fredrik Johansson


  • Publicerad:
    2014-11-21 10:13