INRIKES. Idag presenterar Konstitutionsutskottet sin granskning av regeringens hanteringen av den så kallade coronapandemin.

Det var förra året som ett virus med troligt ursprung i Kina nådde västvärlden och skapade vad som idag beskrivs som en pandemi. Den svenska regeringen har fått kritik sedan början av den så kallade pandemin för sin hantering av densamma.

Inledningsvis handlade kritiken framförallt om att regeringen var för slapphänt och att man inte tog smittospridningen på nog stort allvar, medan det senare framförallt är den så kallade pandemilagen som kritiserats – en lag som lanserades tidigare i år och som använts för att inskränka många fri- och rättigheter för medborgarna.

Idag presenterade dessutom Konstitutionsutskottet (KU) sin granskning av hanteringen. KU framför kritik mot regeringen på framförallt sex punkter, som samtliga fokuserar på att regeringen borde vidtagit snabbare och hårdare åtgärder mot spridningen av covid-19. Det man kritiserar är:

  • Att man inte fattat beslut om en tydlig strategi i förhållande till myndigheterna.
  • Otillräckliga åtgärder för att stoppa smittan på äldreboenden.
  • Att testningen kom igång för sent och att ansvaret var otydligt.
  • Att pandemilagen infördes för sent.
  • Arbetet med deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Arbetet med att få fram tillräcklig skyddsutrustning.

KU framför ingen kritik i sig mot den hårt kritiserade pandemilagen, som bland annat skapat stora protestdemonstrationer i Stockholm i trots mot de inskränkningar av mötesfriheten som regeringen infört med hjälp av lagen.


  • Publicerad:
    2021-06-03 12:30