STOCKHOLM. Antalet tältläger ökar kraftigt i södra Stockholm och påverkar allt mer svenskarnas liv. I spåren av boplatserna syns, nedskräpning och vandalisering och allt fler boende hör av sig till kommunerna och uttrycker både oro och irritation.

Det stadigt växande antalet tiggare har nog inte undgått många i Stockholm. Utöver att man dagligen kan se flertalet sitta överallt i samhället så växer också antalet boplatser kraftigt runt om i huvudstaden. Antalet boplatser för tiggare – eller ”EU-migranter” på nyspråk – i Stockholm stad har på ett år ökat från 17 till 44.

I Söderort finns det idag 24 boplatser med cirka 150-200 boende, rapporterar DN idag. Detta har medfört en ”sanitär olägenhet” med vandalisering, avföring och nedskräpning som följd. Allt fler svenskar boende i närheten av dessa boplatser kontaktar nu kommunerna och uttrycker en oro över utvecklingen.

Människor känner sig otrygga när de går förbi boplatserna och barnen vågar inte längre gå sina vanliga vägar till skolan, berättar Maria Mannerholm stadsdelsdirektör i Hägersten-Liljeholmen.

Flera stadsdelar har ansökt om hjälp med avhysning men då platserna på härbärgen runt om i Stockholm är begränsade så tar det tid innan något händer. Kommuner har valt att prioritera avhysning av läger som ligger nära skolor och förskolor.

Dock löser avhysningen inga problem utan innebär bara att individerna flyttas runt. Den slutliga lösningen på detta problem, enligt Veronica Wolgast Karlberg som jobbar på socialförvaltningen i Stockholm, ligger i en förändring av livssituationen i deras egna hemländer.

— Grundproblemet är att en grupp utsatta personer måste åka till ett annat land, Sverige, för att försörja sina barn, säger Wolgast Karlberg till DN.

Källa:
Antalet tältläger i Söderort blir allt fler


  • Publicerad:
    2015-03-13 14:30