MASSINVANDRING. Det är inte bara asylinvandringen som ökar i Sverige. Statistik från Migrationsverket visar bland annat att även arbetskraftsinvandring med tillhörande anhöriginvandring har ökat de senaste åren, något som senast har propagerats för av det ”socialkonservativa” partiet Sverigedemokraterna.

Antalet nya uppehållstillstånd med ”arbetskraftsinvandring” som motivering till människor från länder utanför EU/EES uppgick år 2017 till 16 178. Det innebär en ökning med drygt 24 procent jämfört med år 2016 då 12 985 personer fick uppehållstillstånd med denna motivering. Bortsett från 2012 då 5 784 thailändare fick uppehållstillstånd, gissningsvis för att plocka bär, så var fjolårets arbetskraftsinvandring från tredje världen den största någonsin. År 2008 liberaliserades reglerna kring arbetskraftsinvandring från tredje världen kraftigt. Före dess var antalet människor som togs emot betydligt färre.

Migrationsverkets publicerade statistik inkluderar bara ”förstagångsuppehållstillstånd” och inte de som fått förlängt uppehållstillstånd. Statistiken inkluderar inte heller personer som fått uppehållstillstånd efter överklagan. Gruppen personer som ”anhöriginvandrar” till ”arbetskraftsinvandrare” ökade med närmare 42 procent under 2017 och uppgick till 12 233 personer.

Antalet personer som fick asyl under 2017 var omkring 36 000. Trots att antalet personer som får uppehållstillstånd som ”arbetskraftsinvandrare” från länder utanför EU/EES och anhöriga till dessa numera är nästan lika stor som det antal som får asyl så har Sverigedemokraternas invandringspolitiskt ansvariga, Paula Bieler, under det senaste året gjort en mängd utspel som syftar till att försvåra för utvisning av ”arbetskraftsinvandrare”.

Judinnan Bieler författade även Sverigedemokraternas nya ”migrationspolitiska inriktningsprogram”, även kallad ”Bielerplanen”, som antogs av partiets landsdagar under hösten. I den öppnar SD upp för massiv arbetskraftsinvandring och överger det tidigare anspråket partiet lade på Sverige som svenskarnas land.

Källa:
Beviljade uppehållstillstånd 2017 (Migrationsverket)
Beviljade uppehållstillstånd efter grund 2009-2017 (Migrationsverket)


  • Publicerad:
    2018-02-17 14:00