NORDEN. Antalet barn och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa ökar snabbt i Sverige. Detta innebär att även antalet självmord kan komma att öka.

Under de senaste tjugo åren har antalet barn och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa ökat mer i Sverige än i något annat land i Norden. Sammanlagt beräknar man att 190 000 barn och unga vuxna lider av psykisk ohälsa.

Enligt en färsk studie orsakas den psykiska ohälsan främst av de miljöer där barn och unga vistas, till exempel i skolan. En annan orsak är den alltmer hårda arbetsmarknaden där det stora antalet unga vuxna har det mycket svårt att komma ut i arbetslivet. Petri Salmi från socialstyrelsen konstaterar också att barn i dagens samhälle inte längre lever som barn.

— Idag jobbar barnen nästan som små projektledare, säger Salmi.

Att den psykiska ohälsan försätta att öka är oroväckande, anser Salmi. Framförallt då depression och ångest lätt kan leda till att en person begår självmord. Salmi säger även att det i nuläget inte finns något som tyder på att den negativa utvecklingen bland barns psykiska hälsa är på väg att förändras.

Källa:
Psykisk ohälsa ökar barn bland och unga vuxna


  • Publicerad:
    2018-02-05 09:45