UTRIKES. En ny storkonflikt kan vara på väg i Mellanöstern när Iraks kurder ska hålla en folkomröstning om självständighet. De flesta regionala makterna är starkt kritiska mot omröstningen medan Israel öppet stöder ytterligare splittring i regionen.

Under morgondagen kommer Iraks kurder att rösta om att bli självständiga från Baghdad. Det mesta tyder på att kurderna kommer att rösta för självständighet och därmed öppna upp för ytterligare konflikter i det redan hårt drabbade Mellanöstern.

Centralmakten i Baghdad har tydligt tagit ställning emot omröstningen, som de menar är grundlagsvidrig. Iraks premiärminister Haider al-Abadi har till exempel sagt att kurderna ”leker med elden” samt att han vill att de för sitt eget bästa ska ställa in omröstningen.

— Ifall man utmanar Iraks grundlag och gränser och dessutom hela regionens gränser är det som en öppen inbjudan även för andra länder i regionen att kränka Iraks gränser vilket hade varit en farlig eskalering, kommenterade Habadi.

Han uteslöt dessutom inte att ingripa militärt i regionen ifall Iraks medborgare ”hotades av utomrättsligt våld”.

Även Iran, Syrien och Turkiet har varit mycket kritiska till ett självständigt Kurdistan, vars upprättande i så fall riskerar att inspirera närliggande nationers kurder till liknande handlingar med ytterligare splittring som följd.

Intensifierad kurdisk separatism hade påverkat många länder i Mellanöstern.

Till och med USA har sagt sig vara emot ett självständigt irakiskt Kurdistan, som de menar kan skada de kurdiskdominerade SDF-styrkor som USA numera stöder i kampen mot Islamiska staten (IS) i Syrien. USA:s allierade Israel sticker däremot ut som den enda regionala nation som öppet stöder kurdernas självständighetsivran. Landets premiärminister Benjamin Netanyahu har meddelat att han ”stöder det kurdiska folkets legitima försök att få till stånd en egen stat”.

Iraks kurder har sedan 70-talet haft ett visst självstyre i norra delen av landet och ännu längre än så stridit för en självständig stat. Eftersom kurdiska miliser med framgång stridit mot IS i Irak och Syrien innehåller dock det område som självständighetsomröstningen omfattar flera och mer etniskt blandade områden. Ett sådant område är den oljerika regionen Kirkuk, vars residensstad med samma namn hyser alltifrån kurder till turkmener och irakiska araber av olika schatteringar.

Redan nu fruktar många sammandrabbningar mellan regeringsstödda miliser samt kurdiska styrkor i regionen. Sammandrabbningar som knappast hade varit till gagn för vare sig det oerhört krigsdrabbade Mellanöstern som helhet eller Europa, som med största sannolikhet skulle utsättas för ytterligare flyktingpropaganda med efterföljande flyktingströmmar.

Källor:
Iraqi Kurdish secession vote ‘playing with fire’: PM Abadi
Israel Backs Kurds’ Aspiration for Independence – Netanyahu
Oro för våld i Kirkuk inför kurdisk folkomröstning


  • Publicerad:
    2017-09-24 22:00