INRIKES Peyman Kia och brodern Payam Kia har spionerat på Sverige för Rysslands räkning i tio års tid. Detta har nu Stockholms tingsrätt kommit fram till och dömer bröderna till livstids fängelse respektive fängelse i nio år och tio månader.

Idag meddelade Stockholms tingsrätt sin dom i det uppmärksammade spionmålet där två bröder från Iran stått åklagade för grovt spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Den äldre brodern Peyman Kia, 42, har tidigare arbetat på både Säpo och Must, där han bland annat var placerad på känsliga KSI. Enligt åtalet har han via sin lillebror Payam Kia, 35, haft kontakt med den ryska militära underrättelsetjänsten GRU som betalat bröderna för information från Peymans arbete med bland annat dollar och guld.

De båda bröderna har konsekvent förnekat brott och tingsrätten skriver i ett pressmeddelande att ”vissa pusselbitar saknas och att det därför inte varit möjligt att nå full visshet i vad som hänt”. Trots detta menar man att det är bevisat bortom rimligt tvivel att bröderna gemensamt och i samråd, obehörigen och för att gå Ryssland och GRU tillhanda ”anskaffat, befordrat och röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet”.

Tingsrätten bedömer att den äldre brodern Peyman har anskaffat cirka 90 hemliga dokument från sina tidigare arbetsplatser. Av dessa har den yngre brodern Payam deltagit i att cirka 65 överlämnats till ryska spioner.

Polisen hittade en hemlig spionkamera som skulle efterlikna en nyckel i Payam Kias hem.

Har röjt mycket farlig information till Ryssland

När det gäller påföljden för den äldre brodern Peyman skriver tingsrätten att det rör sig om ett stort antal dokument som dessutom rörde hemligheter av ”mycket stor betydelse”. Dessutom menar man att Ryssland utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet, vilket Peyman genom sina anställningar haft full insikt i. Därför anser Stockholm tingsrätt att det är ett så allvarligt förräderi att iraniern bara kan dömas till livstids fängelse.

— Grovt spioneri är ett mycket allvarligt brott som är systemhotande. Den äldre brodern har begått en spionerigärning som måste hänföras till den mest allvarliga kategorin. Gärningen har rört förhållanden av mycket stor betydelse. Han har fått tillgång till hemlig information genom sin anställning inom svensk säkerhets- och underrättelsetjänst. Med full insikt om skadeverkningarna har han anskaffat, befordrat och röjt den informationen till Ryssland, som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Påföljden ska därför bestämmas till livstids fängelse, säger
chefsrådmannen Måns Wigén i en kommentar.

Eftersom den äldre broderns anskaffande av hemliga dokument var själva grundförutsättningen för brottsplanen och att den yngre brodern Payam inte missbrukat något förtroende genom någon anställning menar tingsrätten till skillnad från åklagaren att straffvärdet för Payam Kia är betydligt lägre. Han döms till fängelse i nio år och tio månader.

Pengar var motivationen

Det har spekulerats i att bröderna ska ha spionerat för Rysslands räkning av ideologiska skäl, exempelvis genom att man känt lojalitet med hemlandet Iran som har nära relationer till Ryssland. Ett annat spår under Säpos utredning var att bröderna kan ha utpressats med hot mot familjemedlemmar hemma i Iran. Men det finns inget som tyder på att motivet var något annat än ekonomisk vinning för bröderna, enligt Stockholms tingsrätt.