INRIKES. Lagen om anställningsskydd håller på att luckras upp.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är på väg att försvagas. Det är den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen som med hjälp av januaripartierna Liberalerna och framförallt Centerpartiet vill förändra lagstiftningen.

Enligt de nya förslagen, skriver SVT Agenda, kommer möjligheten att tillfälligt behålla jobb och lön för anställda som med hjälp av facket lyckats ogiltigförklara en uppsägning att försvinna. Detta gäller företag med upp till 15 anställda.

— Då är det ju fritt fram för arbetsgivaren att göra sig av till höger och vänster med vem de vill. Eller? säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Det ska även bli möjligt för företagare att undanhålla fem – mot tidigare två – anställda från den ”sist in först ut”-princip som kanske främst förknippas med LAS.

— För de små företagen är det oerhört viktigt. Vi har en lagstiftning som är från 70-talet när arbetsmarknaden såg helt annorlunda ut, säger Lise-Lotte Argulander, jurist på Företagarna.

Den ovan nämnde Tobias Baudin är dock mindre nöjd med förslagen.

— Det här är ju en katastrofutredning. Man skulle säkra maktbalansen mellan parterna på arbetsmarknaden. Med sportspråk så är det väl 10-1 till arbetsgivarna, säger han.

Svenskt Näringsliv förhandlar nu med LO-facken samtidigt som regeringen gör sin utredning. Lyckas parterna inte komma överens väntas förslagen gå igenom den politiska vägen och sedermera träda i kraft den 1 juli 2022.


  • Publicerad:
    2020-05-25 20:15