MASSINVASIONEN. Om regeringens förslag om migrationspolitiken går igenom så införs av så kallade ”humanitära skäl” att ”sjukdom” ska ligga till grund för uppehållstillstånd i Sverige. Alltmedan svenskar dör i vårdköerna till den överbelastade sjukvården.

Stefan Löfven (S) vill att sjukdom ska kunna ge uppehållstillstånd i Sverige. Foto: EU2017EE Estonian Presidency (CC BY-SA 2.0).

Regeringen vill öka den redan extrema massinvasionen till Sverige och inför nu att även ”sjukdom” ska bli skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller Migrationskommitténs betänkande om en så kallad ”ny invandringspolitik” för Sverige.

Genom en ”ny och långsiktigt hållbar lagstiftning” som innehåller en ny bestämmelse om ”humanitära skäl” så ska nu även sjukdom kunna ligga till grund för ett uppehållstillstånd i vårt land.

I fall där det föreligger synnerligen ömmande omständigheter, till exempel mycket allvarlig sjukdom, ska det bli möjligt att bevilja uppehållstillstånd”, skriver den store ledaren Stefan Löfven (S) i ett inlägg på Facebook.

Löfven meddelar att socialdemokraterna och miljöpartiet är överens om förslaget och i riksdagen kommer att stödja propositionen – som omfattar kommitténs förslag med vissa justeringar.

Enligt Löfven kommer asylinvandringen, som han menar är ”rättssäker och human”, att fortsätta.

Det är dock oklart om statsministern menar rättssäker och human för det svenska folket som just nu håller på att bli utbytta i sitt enda land eller om han avser ”rättssäkerhet och humanism” för de miljoner bidragsturister från tredje världen som vill till Sverige.

Den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, rättssäker, effektiv och human. Den ska värna asylrätten. De personer som flyr till Sverige och har rätt att stanna ska få all hjälp att bli en del av samhället, men de som inte har rätt att stanna ska återvända”, hävdar Löfven.


  • Publicerad:
    2020-10-12 18:05