DIPLOMATI I ett telefonsamtal med sin iranska motsvarighet uttryckte den franske ledaren sin ”besvikelse” över de avstannade samtalen om ett återupptagande av Iranavtalet som USA bröt 2018.

Frankrikes president Emmanuel Macron hade på lördagen ett långt telefonsamtal med Irans dito Ebrahim Raisi, där fokus låg på ansträngningarna att återuppliva kärnenergiavtalet JCPOA (Iranavtalet) med Teheran. Enligt Macrons stab uttryckte den franske ledaren ”sin besvikelse över bristen på framsteg och klargjorde för president Raissi att ett tydligt val måste göras för att avtalet ska kunna slutas och ett återgående till genomförandet av gemensamma kärntekniska åtaganden ska kunna äga rum”. En överenskommelse är ”fortfarande möjlig” men den måste, tillade Macron, ske ”så snart som möjligt”.

Den iranske presidenten kritiserade i sin tur de fyra västerländska undertecknarna av 2015 års gemensamma övergripande handlingsplan – USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike – för deras ”destruktiva hållning och åtgärder”.

Bakgrund: Amerikanskt kontraktsbrott

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) eller på svenska Iranavtalet tecknades 2015 mellan Iran, Ryssland, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. Det sätter ett tak för hur mycket uran Iran får anrika och nyttja, och begränsar därigenom landets kärnenergiprogram. Som kompensation hävdes en rad internationella sanktioner mot Iran.

2018 beslutade dock den dåvarande amerikanske presidenten Donald Trump att USA ensidigt skulle lämna avtalet. USA:s kontraktsbrott tillsammans med av Trump införda nya stränga sanktioner föranledde Iran att även de frångå avtalet – genom att börja anrika avsevärt mycket mer uran än vad som där stipuleras.

Under samtalet de båda presidenterna emellan på lördagen kommenterade Raisi att han är fast besluten att återuppliva avtalet, men insisterade på att ett hållbart avtal endast kan nås ”om skyddsfrågor löses helt, andra parter ger garantier för att även de framöver respekterar avtalet samt att Irans ekonomiska intressen tas i beaktande”.

Han betonade vidare den skadliga effekten av USA:s unilaterala sanktioner för hela den globala ekonomin, och ”för Europa i synnerhet.”

Medan Iran länge har hävdat att man själva aldrig har försökt utveckla något atomvapen, har landet ökat sin kärnenergiverksamhet under de senaste åren. En erfaren rådgivare till Irans högste ledare Ali Khamenei betonade förra veckan att Iran förvisso är fullt tekniskt kapabelt att producera en kärnvapenbomb, men att inget politiskt beslut om ett sådant alternativ har tagits.

Anklagelse-duell

Ansträngningarna för att återuppliva Iranavtalet har hittills inte burit någon frukt , med kontrahenterna USA och Iran som båda upprepade gånger givit sin motpart skulden för bristen på framsteg. Teheran vidhåller att det är Washingtons ansvar att återgå till det ursprungliga avtalet och häva sanktionerna mot Iran fullt ut, medan amerikanska tjänstemän beskyller Iran för att under förhandlingarnas gång hela tiden smyga in nya krav.