NATIONALISM. I ett inlägg på Twitter tar Mikael Skillt avstånd från den nationella rörelsen som han menar består av ”foliehattar”.

Mikael Skillt har tidigare varit aktiv i Svenska motståndsrörelsen men har de senaste åren framför allt varit aktiv inom Svenskarnas parti och Förbundet Nationell Ungdom där han enligt egen uppgift agerade ”mentor” åt ungdomsorganisationen.

Tidigare i år lanserade han i samarbete med Motgift gruppen ”Svenska Ukrainafrivilliga” som åkte till Ukraina under den pågående kuppen för att hjälpa till på plats. Efter en tid i Ukraina övergick Skillts civila engagemang till ett militärt sådant och han har under inbördeskriget i Ukraina bland annat tjänstgjort i bataljonen Azov. Under sin tid i Ukraina har Skillt upprepade gånger figurerat i olika intervjuer med både svenska och utländska medier.

På Twitter uppger nu Skillt att hans tid i Ukraina har förändrat hans sätt att se på saker och han tar nu avstånd från den nationella rörelsen i Sverige.

Inlägget ovan skrevs den 28 oktober. Dagen innan meddelade Skillt att han lämnar Azov för ett civilt jobb.

Skillt skriver vidare på Twitter att han snart kommer hem till Sverige men att det inte är på heltid.


  • Publicerad:
    2014-10-30 17:30