KRÖNIKA Är röstskolkning den bästa strategin? Är inte skattesmitning den större frågan i det här sammanhanget?

När jag deltog på informationsmötet i Vetlanda så fick ledaren för Nordiska motståndsrörelsen frågan varför man skall rösta och inte bara strunta i det för att delegitimera den nuvarande partipolitiska demokratin. Jag har själv lekt med dessa tankar, men då att man får något i utbyte mot min röst. Men när frågan ställdes så tändes ett ljus i mitt huvud och jag tänkte presentera ett argument här i min text varför man faktiskt skall rösta.

Målet med att inte rösta är att man skall få tillräckligt många med sig så att man slutligen kan hävda för andra och för de som styr att de egentligen inte har någon legitimitet då inte tillräckligt med folk deltar i processen. Syftet med argumentet att inte rösta är också att få vanliga människor att sluta tänka att man endast kan påverka i valet. Banker, företagare och andra institutioner arbetar redan förbi valprocessen genom att påverka de valda beslutsfattarna med lobbyverksamhet och mutresor.

Vilken strategi är bäst?

Snart kommer vi få en ny färsk siffra på hur högt valdeltagandet är i Sverige. Det förra valet röstade 87 procent i riksdagsvalet och över 80 procent i region och kommunvalen. Räknas varje medborgare in i valet till Europeiska unionen så ligger den siffran några tiondelar över 50 procent, innan har det varit runt sträcket på 40 procent. I vissa länder som deltar i valet till unionen är siffran låg, under 30 procent. I det förra amerikanska presidentvalet var siffran 66,9 procent, en ökning med 8 procentenheter från förra valet. Historiskt har den siffran legat på runt 50 – 60 procent. I det förra amerikanska mellanårsvalet var siffran 50 procent, men historiskt ligger den siffran runt 40 procent.

Vad vill jag då ha sagt med detta? Är en strategi att försöka delegitimera det nuvarande systemet i Sverige genom lågt valdeltagande den bästa strategin? Även om man skulle lyckas sänka valdeltagande med ungefär 40 procent så skulle man hamna i nivåer i närheten av EU och det amerikanska valet. Skulle man sänka det ännu mer, som 60 procent så hamnar man på vissa EU-länders valdeltagande för EU-valet. Även vid dessa låga siffror så kontrollerar ändå EU landets politik till en stor del. Att lyckas med detta kräver alltså inte bara att man lyckas sänka valdeltagandet, man måste bygga upp en struktur som är redo att avsätta politikerna som väljs in, med våld om så krävs, för de kommer antagligen inte lämna sina maktpositioner frivilligt, oavsett hur lågt valdeltagande.

Att ge sina politiska motståndare en carte blanche över de insamlade skatterna under den tiden man försöker minska valdeltagandet är enligt mig kanske inte det förnuftigaste, desto bättre att långsamt tugga sig in i samhällskroppen och fördela skatterna till sin egna fördel. Socialdemokratin har satt detta i system ända sedan de bildades och därmed är de också de som regerar. Sedan kan folk gnälla hur mycket de vill, till syvende och sist är det de som styr. Det viktiga för våran del är att vi inte demokratiseras under den här processen, utan när vi får makten så omformar vi systemet och styr på vårt sätt.

Valfusk

Folket i Sverige blir tränade i skolan att lära sig demokrati på ett visst sätt, att avstå från att rösta anses acceptabelt. Det är individens val, men vad som anses mindre acceptabelt är när valfusk sker. Det väcker folks ilska mot det nuvarande systemet och det väcker deras rättvisetänk som är en egenskap som starkt präglar människor (till så stor del att det finns folk som tycker att alla skall vaccinera sig mot Covid-19 för att just de har blivit tillsagda att göra det).

Det senaste presidentvalet i USA visar hur arga folk kan bli över upplevt valfusk och att de andra demokratierna stödjer det valresultatet gör att de även börjar misstänkliggöra det egna demokratiska systemet. Att därför deltaga och bli utsatta för valfusk är något som botar bättre än att skippa att rösta. Speciellt hos individer som till viss del fortfarande vill tro på den nuvarande demokratin. Vårt jobb blir därefter att få folk att förstå att de inte skall eller kan rädda det nuvarande systemet utan vi skall påpeka att det är trasigt från grunden och vi behöver bygga en helt ny grund.

Rösträtt mot att du beskattas

Ett av de stora ideologiska argumenten för allmän rösträtt är att folk betalar skatt till samhället och därmed skall de få sin röst hörd hur dessa skatter skall fördelas. Det var ett av argumenten för att göra revolution mot den brittiska kronan i de amerikanska kolonierna. Det var ett argument för att utesluta människor i Sverige från valprocessen för att de inte betalade tillräckligt med skatt.

Politikerna bryr sig inte om du röstskolkar, de anser att valen är legitima trots att bara en av tre röstar på dem. Du blir heller inte straffad om du röstskolkar, men du blir ordentligt straffad om du fuskar med skatten. Därmed anser jag att diskussionen om röstskolk inte är särskilt viktig, även om jag valt att kommentera den nu. Fokus bör istället ligga nästan helt på att samtala hur man kan undvika att betala skatt. Om man lyckas med det så får man direkt fördelar mot andra, men även långsiktigt.

I år har jag valt att rösta, jag arbetar inte och därmed betalar jag inte inkomstskatt. Jag tror personligen att det är ett större finger i ögat på makthavarna än att röstskolka samtidigt som man arbetar och betalar skatt till staten. Övertygar mina argument dig så rösta Nordiska motståndsrörelsen.

Hittar du ingen valsedel i vallokalen. Var väldigt noga att skriva rätt (Nordiska motståndsrörelsen) på en blank valsedel och titta efter valet om din röst blev registrerad. Jag vet flera som inte blev det förra valet och folk börjar då tänka på hur man skall få makt på andra sätt.