VÄRMLAND. Under nästa år ska 2724 nyanlända personer med främmande ursprung bosätta sig i Värmland enligt Migrationsverkets senaste prognos. Beräkningsmodellen som tagits fram om hur många som ska bosätta sig i länet är snillrikt framtaget utifrån befolkningsmängd, arbetsmarknad och tidigare invandring. Folkutbytet ska ske överallt och i en rasande takt.

2014%20tossebergskl%c3%a4tten%20utsikt%205%20liggande_%20foto%20x

En orörd och vacker natur, men hur länge till när folkutbytet fortskrider?

Från den 1 januari nästa år går ansvaret för bosättningen av rasfrämlingar över från arbetsförmedligen till migrationsverket. I den nya prognosen för 2017 räknar migrationsverket att cirka 100 200 rasfrämlingar, bostadsanvisade och självbosatta, ska bosätta sig i landets kommuner. Migrationsverket har gjort en länsfördelning och för Värmlands räkning innebär detta att 2724 personer ska få en ny bostad under 2017. Det är 1000 fler personer än under 2016.

På tisdag nästa vecka träffas länsstyrelsen och länets kommuner för en första genomgång tillsammans för att ha en diskussion om läget.

— Jag har ringt runt till kommunerna angående det förslag vi fått från Migrationsverket om länsfördelningen. Nu ska vi sätta oss ner tillsammans och titta på vad det innebär. Det är tufft för alla att kunna orda ett bra boende, men det är också mycket annat som måste fungera. Till exempel barnomsorg och skola sett ur ett barnperspektiv, säger Tanja Ekegren, länsstyrelsen i Värmland.

Migrationsverkets länsfördelning bygger på en prognos som beräknas utifrån kommunernas arbetsmarknad, befolkningsstorlek och tidigare mottagande. Med andra ord ska folkutbytet ske efter beräkningsmodeller orkestrerade av en svenskfientlig politisk ledning.

Tanja Ekegren fortsätter med sitt propagerande för folkutbytet och menar att kommunerna är positivt inställda till den nya vågen av rasfrämlingar. Vad folket säger i frågan är inget som bekymrar henne.

— Jag blir stolt över att höra att ingen kommun klagar över den tilldelning de fått utan de menar att de ska försöka göra sitt bästa. Alla ser positivt på detta och det finns en stor solidaritet att hjälpas åt kommunerna i mellan, fortsätter hon.

En helt ny bosättningsenhet för hela landet kommer att placeras i Umeå under hösten där Migrationsverket ska utforma och förbereda sitt bosättningsuppdrag.

Källa:
Värmland behöver bostäder för 2 700 nyanlända


  • Publicerad:
    2016-10-08 15:00