KRIGSHETS Den militärövning som inleds på måndagen är USA:s och Sydkoreas största gemensamma på fem år. Nordkorea, som krävt att övningen ställs in, varnar nu för de åtgärder man avser vidta i veckan.

Via den statliga nyhetsbyrån Korean Central News Agency (KCNA) har Nordkoreas ledning nu dagen innan Sydkorea och USA påbörjar Freedom Shield – de två ländernas mest omfattande gemensamma militärövning på fem år – tillkännagivit sin avsikt att de närmaste dagarna vidta ”viktiga praktiska krigs-avskräckande åtgärder”. Vad dessa åtgärder kommer att bestå i framgår dock inte i meddelandet.

Beslutet om initiativet uppges ha tagits vid ett möte i det styrande partiets militärkommission ledd av landets ledare Kim Jong Un.

Nyhetsbyrån förklarar att åtgärderna vidtas för att landet ska förmå ”hantera den nuvarande situationen där krigsprovokationerna från USA och Sydkorea närmar sig en röd linje

Vem krigshetsar?

Nordkorea och de två länderna som ska ”militär-öva” tillsammans tycks dock ha olika uppfattningar om vem det är som krigshetsar. Huvudtemat för Freedom Shield, som alltså inleds på måndag, är nämligen enligt övningens arrangörer ”den förändrade säkerhetsmiljön orsakad av Nordkoreas aggression”. Utan att ange källor hänvisar SvD i sin artikel om Nordkoreas aktuella utspel till ”analytiker” när man förutspår att landet kommer att utnyttja Freedom Shield ”som en förevändning för ytterligare robottester och kanske även kärnvapentester”.

Den uppmaning som Nordkorea förra veckan riktade till USA och Sydkorea att omgående skrinlägga sina planer på en gemensam militärövning tycks hittills har klingat ohörd.