LÖGNER. Efter en relativt objektiv dokumentär i gårdagens NRK Brennpunkt följer den folkfientliga statskanalen upp med grov lögnpropaganda.

Det var under onsdagskvällen som NRK Brennpunkt sände ett relativt objektivt program om Nordiska motståndsrörelsen. I programmet deltog bland andra Simon Lindberg, Haakon Forwald, Pär Öberg och Jesse Torniainen.

Ledaren för Motståndsrörelsens norska gren, Haakon Forwald, kommenterade i en artikel Brennpunkt-programmet:

— Jag blev positivt överraskad. Ja, det var enskilda moment jag var missnöjd med som bland annat skräckfilmsmusiken som var genomgående i hela programmet, samt hur enstaka saker subtilt vinklades.

”Experter” fick svara på frågor om Motståndsrörelsen

Efter programmets slut hade NRK avsatt en halvtimme till att svara på frågor om Motståndsrörelsen. Inga representanter från organisationen hade dock bjudits in till att svara på tittarnas frågor. Istället hade NRK plockat in ”socialantropologen och extremismforskaren” Catherine Moe Thorleifsson samt ”experten” Øyvind Strømmen, som satt med en menora i bakgrunden.

De så kallade experterna fick i det halvtimmes långa programmet fritt spelrum att förmedla sin syn på Motståndsrörelsen. Det är kanske onödigt att här tillägga att majoriteten av svaren var i stort sett baserade på fördomar, gissningar, lögner, överdrifter och vanföreställningar om organisationen och nationalsocialismen.

Grov lögnpropaganda om konfrontationen i Helsingfors

Ett av momenten som Haakon Forwald tog upp i gårdagens artikel, som han var mycket missnöjd med, var hur NRK Brennpunkt framställde konfrontationen i Helsingfors.

Till exempel så var informationen om konfrontationen i Helsingfors, där aktivisten Jesse Torniainen tillrättavisade meningsmotståndaren Jimi Joonas Karttunen, otillräcklig. Det enda som berättarrösten nämner är sparken och dödsfallet en vecka senare, samt att Torniainen frikändes. Karttunens aggressiva utfall på gatan i Helsingfors, hans kriminella bakgrund, hans omfattande missbruk av droger och alkohol, eller att han rymde från sjukhuset och knarkade och söp, nämndes inte med ett enda ord.

Detta är inte en objektiv eller korrekt framställan av händelsen och är något som kommer att leda tittarna till att dra fel slutsatser. De sitter återigen med intrycket av att Karttunen var en tillfällig förbipasserande och att Torniainens spark ledde till Karttunens död och att det endast var tillfälligheter som ledde till att Torniainen frikändes.

Denna propagandalögn, att aktivisten Torniainen skulle ha sparkat Karttunen till döds, är något som NRK fortsätter med under torsdagen.

Artikeln, som baserar sig på Brennpunkt-programmet, publicerades först på onsdagen men har senare fått rubriken och framsidebilden ändrad flera gånger, detta för locka nya läsare. Rubriken som ursprungligen positivt löd ”Kommer att kämpa till döden för ett nytt Norden” har man nu ändrat till ”Jesse Torniainen sparkade man till döds – då sa finnarna att nog är nog”.

Se skärmdumpen nedanför:

Nordfront kan nu meddela, att då Motståndsrörelsen inte bjöds in till att svara på tittarnas frågor om organisationen efter gårdagens Brennpunkt-avsnitt, så kommer Haakon Forwald att gå igenom samtliga frågor och besvara dem i en artikel på Frihetskamp.net. Artikeln kommer sedan att återpubliceras här på Nordfront, förhoppningsvis redan ikväll.

Källor:
NRK trapper opp hetsen – grove løgner i ny artikkel
Fire spørsmål og fire svar om Den nordiske motstandsbevegelsen
Jesse Torniainen sparket mann til døde – da sa finnene at nok er nok


  • Publicerad:
    2017-12-07 11:59