KINA Vid Xiling-guldgruvan i orten Laizhou i den östliga Shandong-provinsen ska ytterligare 200 ton i guldtillgångar ha påträffats. Gruvans totala kumulativa guldreserv blir nu 580 ton – värt 28,5 miljarder dollar.

Den kinesiska statliga guldproducenten Shandong Gold Mining rapporterade på fredagen upptäckten av ytterligare 200 ton guldtillgångar vid Xiling-guldgruvan i Laizhou i Shandong-provinsen i östra Kina. Upptäckten ökar gruvans totala kumulativa guldreserv till 580 ton, vilket gör den till landets största fyndighet av ädelmetall, med ett uppskattat ekonomiskt värde på 200 miljarder yuan (28,5 miljarder dollar).

Xiling-guldgruvan uppges vara nästan 2 000 meter lång och drygt 2 000 meter bred. Fyndigheten beräknas kunna producera 10 000 ton guldmalm per dag under de kommande 30 åren. Feng Tao, biträdande chef för Shandong Gold Group, som äger gruvan, uppger i ett pressutlåtande att man borrat över 180 hål i det mindre område, där man hyst störst förhoppningar om att hitta guld, samt att det djupaste av dessa hål är 4006, 17 meter djupt.

Annan stor fyndighet upptäckt i mars

I mars rapporterade den likaledes i Shandong-provinsen belägna Xilaukou-gruvan om upptäckten av en jättelik guldfyndighet med en reserv på nästan 50 ton, vars värde uppskattades till cirka 3 miljarder dollar.

Kinas nordöstra region Shandong hyser landets största guldgruvor, med den högsta guldproduktionen och största fyndigheterna bland samtliga regioner i landet, enligt China Gold Association. Under det första kvartalet av innevarande år producerade landet enligt uppgift 84,97 ton råguld, vilket är en ökning med 1,88 % jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt uppgick landets guldkonsumtion drygt 291 ton – en ökning med 12 procent med fjolårets första kvartal som utgångspunkt.

Störst produktion i världen sedan 16 år tillbaka

Kina är sedan 2007 det land i världen som producerar mest råguld. 2022 hamnade landets årsproduktion på 372,05 ton och 2021 på 368,03 ton, vilket enligt World Gold Council utgjorde anmärkningsvärt höga runt 9 procent av det årets globala produktion.