DANMARK. Under tisdagen klubbades en ny lag igenom i det danska folketinget som bland annat ger staten rätt att beslagta kontanter, smycken och andra värdesaker från asylsökande för att betala deras vistelse i landet.

Lagen är till för att täcka upp för en del av de enorma kostnader som det starka inflödet av främlingar till landet har inneburit för de danska skattebetalarna, men även för att göra Danmark mindre attraktivt för “flyktingar”.

I korthet innebär den nya lagen att alla asylsökande måste lämna över alla kontanter och värdesaker som överstiger 10 000 danska kronor, med undantag för vigselringar och annat av ”sentimentalt värde”. Staten får också rätt att söka igenom “flyktingarnas” tillhörigheter om misstanke finns att de inte redovisar alla värdesaker.

I Danmark, liksom i Sverige och många andra välfärdsstater, ska invånarna stå för sitt eget uppehälle så långt det är möjligt, innan de får ta del av välfärdsstaten. Den nya danska lagen gör helt enkelt att detta nu även ska gälla de som söker asyl.

Tanken att “flyktingar” ska betala för sig själva i första hand har ändå väckt kritik, men Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen försvarar lagförslaget, och kallar det för “det mest missförstådda i Danmarks historia”.

Förutom att staten nu låter “flyktingar” betala för sig själva så långt det går, innebär den nya lagen också att dessa måste vänta i tre år innan de får ansöka om anhöriginvandring och att syriska flyktingar endast får uppehållstillstånd för ett år framåt. Många “människorättsaktivister” kallar den nya lagen “grym” och menar att vi nu riskerar se fler barn i gummibåtar på Medelhavet.

På vilket sätt den danska staten bär ansvar över barn som eventuellt kommer sättas i gummibåtar över Medelhavet, snarare än de eventuella barnens föräldrar framgår dock inte av kritiken.

Källa:
Denmark approves confiscation of refugees’ valuables, delay of family reunifications


  • Publicerad:
    2016-01-27 08:00