DANMARK. De låga födelsetalen i Danmark kan kanske förklaras med att allt fler män och kvinnor i landet inte vill skaffa barn, vilket visas av en ny studie.

Allt fler män och kvinnor i Danmark ser framemot ett liv utan barn. Detta visar en studie som Rockwool Fondens forskningsenhed och flera europeiska universitet ligger bakom.

I studien framgår det att födelsetalen är fallande i Danmark och övriga Skandinavien. Den antyder dessutom att det stora problemet inte är det faktum att kvinnor föder färre barn senare i livet utan snarare att allt fler män och kvinnor ser till att aldrig skaffa barn överhuvudtaget.

Orsaken till detta kan vara flera, påpekar Peter Fallesen, en av seniorforskarna vid Rockwool Fondens forskningsenhed och medförfattare till studien.

— Det kan betyda att vi som samhälle i allt högre utsträckning har tappat lusten att få barn. Därför finns det många av oss som inte önskar barn i våra liv. Den andra sidan kan vara att man måste ha någon att skaffa barnen med, men vi vet att vi i allt högre utsträckning lever ensamma, säger han till Ekstra Bladet.

Vidare hänvisar han till att det kan finnas ett samband mellan den ekonomiska situationen och antalet nyfödda. Enligt Fallesen föds det alltid färre barn under lågkonjunkturer.

Om det framförallt är folk som medvetet väljer att inte skaffa barn, och i sådana fall varför, eller om det beror på dålig fertilitet, är något som ett forskningsprojekt hoppas kunna svara på till hösten.

I undersökningen framgår det att kvinnor som är födda 1988 eller senare förväntas föda 1,82 barn medan kvinnor födda mellan 1978 och 1988 förväntas föda 1,92 barn.

Om den prognosen håller kan 21 procent av kvinnorna födda 1988 och framåt vara barnlösa som 45-åringar medan siffran för generationen född tio år tidigare blir 17 procent.

Befolkningssammansättningens utveckling sker långsamt, men den kan på längre sikt innebära att det blir färre människor i arbetsför ålder som ska försörja en allt större skara pensionärer, menar Fallesen.

— Det kommer framförallt att påverka samhällsekonomin, både med tanke på utgifterna till den åldrande befolkningen, men också för att det blir allt färre som kan arbeta och finansiera välfärdsstaten, säger han.

Det finns generellt fler barnlösa män än kvinnor i Danmark.

Ursprungligen publicerat på Nordfront.dk.


  • Publicerad:
    2020-07-22 13:00