MASSINVANDRING. Göteborgs stad har beslutat att nyanlända invandrare ska få förtur till friskolor i Göteborg. Det kommer dessutom att ordnas så dessa ska få skolskjuts så att dessa kan gå i skolor där det går flest vita barn.

Göteborgs stad har tagot fram nya riktlinjer om att nyanlända invandrare ska få förtur till friskolor. Det ska dessutom ordnas så att invandrare får gratis skolskjuts så att dessa kan gå i skolor där det går flest vita barn.

— Det är ett klokt och modigt beslut. Man tänker på elevernas framtid och möjligheter och för att vi ska få en mer jämlik stad säger Paula Palmdahl, rektor på Ryaskolan i Biskopsgården.

Invandrarföräldrar ska få hjälp med att hitta och välja den bästa skolan för sina barn även om den ligger utanför området där de bor. Både till friskolor och kommunala grundskolor där det finns flest vita barn ska just nyanlända prioriteras.

Skälet till de nya riktlinjerna är för att motverka skolsegregationen.

Källa:
Nya regler i Göteborg ska motverka skolsegregation


  • Publicerad:
    2015-12-17 11:05