VÄXJÖ. En ideell förening kommer nu att införa ett nytt ”integrationsprojekt” som går ut på att nyanlända rasfrämlingar och svensktalande föräldralediga möts genom barnvagnspromenader.

Växjö kommun har kommit på ett nytt ”integrationsprojekt”, nämligen att para ihop nyanlända rasfrämlingar och svensktalande föräldralediga genom barnvagnspromenader. Projektet har fått namnet ”Promenera för att integrera”.

— Syftet är att kunna integrera människor som kommer nya till Sverige, att träffa nya vänner, få ett nätverk och ett sammanhang, säger projektledaren Therese Karlberg från den ideella föreningen Institutet för lokal och regional demokrati.

Karlberg hoppas nu att denna ”avslappnade” aktivitet kommer att locka de personer som inte vågar gå på de mer uppstyrda ”integrationsprojekten” som staden redan erbjuder. Projektet har fått 320 000 kronor i bidrag av länsstyrelsen, där pengarna främst ska användas till att marknadsföra idén till nyanlända rasfrämlingar. Den första promenaden är inplanerad i oktober.

Källa:
Barnvagnspromenader ska främja integration


  • Publicerad:
    2017-06-28 19:15