SAMHÄLLE Martin Saxlind skriver om hur svenska folket har omyndigförklarats av staten och föreslår att det är dags att omförhandla vilka friheter som ska finnas i samhället.

Hur mycket frihet har egentligen vi svenskar i dagens Sverige?

Som svensk får du rösta vart fjärde år, men du får rösta på etablerade partier som i sin tur väljer ut och kontrollerar en liten klick riksdagspolitiker. Politikerna i riksdagen och regeringen står sedan för allt beslutsfattande som tillåts inom de snäva ramar som vår grundlag och diverse globalistprojekt som EU och FN har satt upp åt oss.

Du som svensk medborgare deltar alltså inte aktivt i styrandet av Sverige, de som i någon mån ”styr” landet är en liten politisk elit som inte kontrolleras av folket. Politikerna kontrolleras mycket mer av partierna, gammelmedierna och lobbyisterna än av allmänheten som de påstås ”representera”.

Sverige styrs alltså uppifrån ner, precis som mer eller mindre alla samhällen genom historien har styrts. Det finns en elit som sätter agendan och majoriteten fyller främst funktionen av undersåtar som ska underordna sig elitens beslut.

Politikerna har dessutom bestämt att du inte får säga vad du tycker. Kontroversiella åsikter kan slita isär det mångkulturella samhälle som politikereliten vill bygga. Det mångkulturella samhället är numera såpass totalitärt och skört att harmlösa barnböcker och serietidningar med mindre än 100 år på nacken måste kastas i minneshålet för att de innehåller krimtänk.

Vissa uttalanden får dig således satt i fängelse, andra uttalanden får dig tystad från sociala medier eller avskedad från ditt jobb. De sistnämnda sakerna hjälper tredje statsmakten och kapitalet gärna till med, så slipper politikerna stå för allt förtryck och bli en alltför monolitisk måltavla som eventuell folklig vrede skulle kunna riktas mot. Den socialliberala demokraturen är på så vis mindre sårbar än de gamla kommunistdiktaturerna.

Du får som regel inte heller äga vapen, speciellt inte om du har politiska åsikter som inte faller eliten i smaken. Du ska leva helt på statens nåder; övervakad, avväpnad och kuvad.

Du som svensk är såpass omyndigförklarad av den svenskfientliga eliten att staten måste ta större delen av dina inkomster och omfördela dem. En stor del av dina pengar investeras i svenskfientlig propaganda och en stor del skänks bort till främmande folk som kommer hit och koloniserar ditt land. Självklart ska politikerna och partierna också ha sin del av kakan, du ska inte bara lyda dina härskare utan också försörja dem.

Snart har demokraturen genom aktiv politik bytt ut halva svenska folket mot andra folkslag, helt utan att svenska folket tillfrågats om denna radikala samhällsomvandling.

Hur kunde vi acceptera det här? Vad fick vi i utbyte?

All den här ofriheten verkar ha accepterats trots att vi i utbyte bara har fått helt värdelösa friheter av staten under det senaste århundradet.

Du får numera ha sex med personer av samma kön utan att staten dömer dig. Detta har såklart inte den genomsnittliga svensken någon nytta av. Det glädjer endast en liten och irrelevant minoritet av sexuellt avvikande människor.

Du får ”byta kön” genom onaturliga operationer eller påstå dig vara av det motsatta könet och om någon kallar dig sinnessjuk är det förmodligen brottsligt. Även detta är något som bara tilltalar en mikroskopiskt liten minoritet av medborgarna.

Du får också ligga runt och titta på porr så mycket du vill. Detta kanske glädjer något fler människor på kort sikt, men i längden skapar det olyckliga och barnlösa människor – vilket skapar ett befolkningsunderskott som banar väg för mer massinvandring.

I framtiden kanske staten är såpass godhjärtad att den skänker svenskarna friheten att knarka fritt. Alltså ”friheten” att bli förslavad av droger och ”friheten” att fly från verkligheten.

Har detta varit en bra affär för det svenska folket? Är detta en hållbar samhällsordning? Eller är det dags att omförhandla vilka friheter och ofriheter som ska finnas i samhället?

Nordiska motståndsrörelsen vill se en omfattande omförhandling av våra friheter och vi värnar svenska folkets intressen mot det svenskfientliga politikerpacket och alla andra subversiva särintressen som förstör Sverige. För att få till denna samhällsomvandling krävs det dock att fler svenskar slutar att vara lydiga slavar och reser sig upp!