SVERIGE. Eleverna på svenska skolor presterar sämre och sämre enligt den internationella Pisa-undersökningen. Skolverket konstaterar nu att det oroväckande resultatet inte kan förklaras med att eleverna är omotiverade, utan att det är kunskapsbrister som ligger bakom den negativa utvecklingen.

löfven kunskap är makt

Klicka för större bild.

Skolverket har nu meddelat att det stora tappet i Pisa-undersökningen inte kan förklaras med att de svenska eleverna var mindre motiverade när de gjorde testen, vilket tidigare framförts som förklaring.

Medan skillnaden i motivation har varit liten så har skillnaden i resultat varit stor, från toppresultat 2003 till under snittet 2012. I ett pressmeddelande skriver Skolverket följande:

Svenska elever ansträngde sig något mindre när de skrev PISA-provet 2012 jämfört med tidigare prov. Men det förklarar bara en liten del av de sjunkande svenska PISA-resultaten, visar en ny rapport från Skolverket. Minskad ansträngning kan förklara en försämring med 4-5 poäng sedan PISA 2003 men det totala poängtappet i PISA är mycket större än så.

— Vi kan inte se någon annan förklaring än att den kraftiga nedgången beror på sämre kunskaper och det måste vi ta på allvar. Staten, kommuner, skolor, rektorer och lärare måste fokusera på att förbättra undervisningen för eleverna. Bara så kan vi vända utvecklingen säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Skolverkets rapport tar dock inte upp vad det kraftiga kunskapstappet beror på.

Källa:
Minskad motivation förklarar inte det stora PISA-tappet


  • Publicerad:
    2015-04-14 16:20