UTRIKES. Vitrysslands president Aleksandr Lukasjenko och Rysslands president Vladimir Putin har träffats för att diskutera planerna på Vitrysslands anslutning till Ryssland. 

Vitryssland och Rysslands respektive presidenter, Aleksandr Lukasjenko och Vladimir Putin träffades i Moskva för att diskutera Vitrysslands anslutning till grannlandet i öster.

Lukasjenko uttryckte redan 2019 att han önskade att avskaffa den vitryska staten och att området ska tillfalla Ryssland. Nu är förberedelserna för detta nästan färdiga, klargör man.

— Vår personal fortsätter att uppgradera lagstiftningen till unionsstaten. Förvisso finns det fortfarande mycket att göra på det området, men mycket har redan gjorts, speciellt i den sociala sfären, inleder president Putin.

Han poängterar sedan att medborgare i såväl Ryssland som Vitryssland har rätt till samma sociala skyddsnät, bland annat i form av pensioner och sjukvård. Lukasjenko inleder sin del av samtalet med att gratulera Putin för hans senaste vinst i presidentvalet.

Lukasjenko håller med Putin i hans uppfattning om det politiska samarbetet mellan nationerna. Här nämner han också någonting om det ryska folket:

— Vi har inte alltid det vi vill ha, så vi måste fokusera på födelsetalen, och jag kommer att fortsätta upprepa detta. Vi erbjuder vårt folk samma stöttning, speciellt familjer med många barn. Det är en prioritet i vårt land.

Lukasjenko fortsätter sedan att prata om arbetet med att Vitrysslands anslutning. Bland annat hur man ska göra med ekonomiska frågor.

— Förmodligen är det runt 26 eller 27 program som vi har upprättat på statsnivå. Det finns några kvar, två eller tre väldigt viktiga ekonomiska program, inklusive skattefrågor, säger Lukasjenko.

Han betonar sedan att det finns en del viktiga frågor kvar att diskutera, däribland hur den nya unionsstaten ska försvaras.

— Vi kommer att dra en linje som ingen kommer tillåtas att korsa, och vi kommer att svara därefter till de som inte förstår detta, avslutar den vitryska presidenten.


  • Publicerad:
    2021-04-26 16:30