JUDISK MAKT. På torsdagen tweetar Internationella Olympiska Kommittén en film om Berlin-OS 1936. På fredagen tar man efter påtryckningar helt avstånd från filmen och ber om ursäkt.

Olympiaden i Berlin 1936.

International Olympic Committee, (IOC) bad i fredags om ursäkt och tog bort ett twittermeddelande som vissa kritiker sett som en hyllning av ”nazisters värdskap” för de olympiska spelen 1936.

I en meddelandetråd ett år innan den olympiska elden tänds vid de senarelagda olympiska spelen i Tokyo 2020, tweetade IOC i torsdags en film om när den första fackelstafetten någonsin nådde Berlin Stadium.

Dagen efter skrev man dock:

Vi ber om ursäkt till dem som känner sig kränkta av filmen om de Olympiska Spelen i Berlin 1936.

Vi har raderat denna film, vilken var en del i en serie filmer som förmedlar ett budskap om enhet och solidaritet, från @Olympics Twitterkonto.

Vissa svar på IOC:s ursprungliga meddelande på torsdagen uttryckte förvåning över reportaget om Berlinspelen och några menade att den olympiska kommittén ”saknar medvetenhet om historien”.

Det officiella museet vid Auschwitz-Birkenau var en av dem som på fredagen inkom med ett svar på IOC:s tweet. Man skriver bland annat:

I två veckor kamoflerade nazistdiktaturen sin rasistiska och militaristiska karaktär.

Man utnyttjade spelen för att imponera på främmande åskådare med en bild av ett fredligt och tolerant Tyskland.

IOC:s film i den första tweeten inkluderade en autentisk filmsekvens med Jesse Owen, den svarte amerikanske löpare som tog fyra guldmedaljer i Berlin.
Owens förklarar sig här ha blivit ”bättre behandlad vid detta OS än i sitt hemland” samt att han ”inte har utsatts för någon rasism” i Berlin.

I sitt ”ursäktsmejl” skriver IOC däremot:

Owens lärde nazistregimen en tydlig läxa genom att tillintetgöra de föraktliga fascistiska anspråken på raslig överhöghet.

Vi förstår att filmen om de Olympiska Spelen i Berlin 1936 som inkluderar denna historia inte uppfattades på detta sätt.

Nyhetsbolaget SBC poängterar att ursäkten följer på en kommentar förra veckan av IOC:s tyska president Thomas Bach att ”det för närvarande inte finns någon anledning att skriva om historien om en av hans föregångare, Avery Brundage”.

Brundage, IOC:s president i 20 år till 1972, har enligt nyhetsbolaget länge anklagats för ”rasistiska åsikter” och uppges ha varit en sympatisör till NSDAP under Belinolympiaden, där han ledde USA:s trupp.

Asian Art Museum i San Francisco, som rymmer en stor konstsamling donerad av Brundage, ska förra månaden ha tagit bort hans byst från utställningen. Museidirektören såg sig nödgad att ta avstånd från donatorn genom att påstå att denne under sin levnad var ”en hatfull person”.

Angående OS i Berlin 1936, så menar sig tidningen The Jerusalem Post kunna peka på två särskilt graverande omständigheter med dessa spel:

  •  Två ”amerikanska” sprinters ska ha förvägrats deltagande – därför att de var judar.
  • Efter dessa spel ska ha följt en tid av tysk expansionism samt ”förföljelse” av ”judar & andra fiender till [den tyska] staten”.

Mest upprörande med IOC:s tweetade video om spelen finner tidningen det vara att OS här presenteras med orden ”starkare tillsammans” och ”ett budskap om enighet och solidaritet” samt att filmen innehåller en autentisk sekvens där den svarte amerikanska löparen Jesse Owens säger sig ha blivit bra behandlad i Berlin (se ovan).

Samtidigt hyllar man en (andra) tweet som det officiella museet vid Auschwitz-Birkenau ska ha skickat till IOC. Museet uttrycker här en förväntan om att kommittén ska hämta den information man behöver om OS i Berlin 1936 från The US Holocaust Memorial and Museums hemsida.


  • Publicerad:
    2020-07-30 14:20