POLITIK Regeringen har beslutat att använt kärnavfall ska slutförvaras i en anläggning vid Forsmarks kärnkraftverk.

I morse tog regeringen beslutet att använt kärnavfall från kärnkraftverk ska slutförvaras i Forsmark. Nu ska man bygga en anläggning i urberget, 500 meter under marken.

Svensk kärnbränslehantering (SKB) har även ansökt om att få öppna en inkappslingsanläggning vid Oskarshamns kärnkraftverk. Där ska 12 000 ton kärnavfall läggas i kopparkapslar och fraktas till Forsmark.

— Det är ett viktigt steg för att på sikt säkra den svenska elförsörjningen, trygga svensk ekonomi och svenska jobb, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) under en presskonferens.