POLITIK. På grund av terrordåden i Frankrike och den massiva invandringsvågen kan regeringen komma att införa ett ”krisläge” där vissa av befolkningens rättigheter sätts ur spel.

Stefan+Löfven

Hotbilden mot Sverige har ökat i och med att det väller in främlingar, däribland rena terrorister, till landet. Socialdemokraternas toppskikt har flera gånger den senaste tiden kallats in till möte och man uppges bland annat ha diskuterat möjligheten att försätta Sverige i ett ”krisläge”.

Det finns inget stöd för att införa undantagstillstånd i fredstider, men regeringen har möjligheten att inskränka befolkningens fri- och rättigheter genom ökad övervakning. Regeringen har även möjligheten att i ett krisläge ta egna beslut i frågor som ska gå genom riksdagen.

—  I ett sånt läge sätts en del av medborgarnas rättigheter åt sidan. Myndigheterna får större möjligheter att avlyssna och förhöra människor, även om det inte finns konkreta misstankar, säger en person med insyn i statsapparaten.

Statsminister Stefan Löfvén förnekar att man tänkt utlysa någon typ av kristillstånd, men Jessica Appelgren på Försvarshögskolan menar att man inte behöver utlysa någon specifik kris för att kunna få utökade befogenheter.

— Det finns ingen särskild reglering som ökar statens handlingsutrymme vid kriser i fredstid, men det finns allmänna bestämmelser i exempelvis regeringsformen som går att använda, utan att man utlyser något specifikt kristillstånd, säger hon.

Vidare menar hon att detta inte får ske godtyckligt utan måste ha ett visst stöd, exempelvis genom att rikets säkerhet är hotad.

— Det finns även möjligheter att begränsa vissa fri- och rättigheter på olika sätt genom lag. Men det är inget som får ske slumpmässigt utan något som ska vara nödvändigt och acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Det kan till exempel vara för att säkerställa rikets säkerhet eller för att förebygga brott, säger Appelgren.

Källa:
Aftonbladet avslöjar: S-ledningen diskuterar kristillstånd i Sverige


  • Publicerad:
    2015-11-23 18:00