INRIKES. Regeringen är rädda för att Ryssland ska infiltrera och påverka svenska valrörelser och har därför avsatt miljontals kronor för att motverka rysk propaganda.

Vid årsskiftet restes en debatt gällande digitala hot efter att Ryssland utan bevis anklagades för att både ha försökt att påverka både det franska och amerikanska valet. Sveriges regering hävdar nu att de är oroliga för att svenska valrörelser ska utsättas för påverkan och har därför avsatt 10 miljoner kronor av vårbudgeten till att motverka ”rysk propaganda”.

— Vi tar utvecklingen på största allvar, säger utrikesminister Margot Wallström (S).

Pengarna ska bland annat gå till att motverka så kallad desinformation genom att utbilda baltiska journalister i undersökande journalistik, pressetik samt en ökad säkerhet för kvinnliga journalister. Pengarna kommer främst att fokuseras på området kring Östersjön och kommer att gå till satsningar på yttrandefrihet och ”oberoende medier”.

— Fri media är det bästa redskapet för att hindra spridning av desinformation och Sverige har under lång tid bidragit med ett omfattande stöd på området. Insatser i regionen syftar bland annat till ökad medie- och informationskunnighet, men också till att bidra till en större mångfald i medieutbudet och skapa förutsättningar för en större genomslagskraft för oberoende medier, säger Wallström.

Vidare ska pengarna även gå till att ”stärka civilsamhället” samt grupper så som journalister och HBTQ-organisationer.

Källa:
10 miljoner kronor ska motverka rysk propaganda


  • Publicerad:
    2017-07-05 15:25