INRIKES. Justitierådet Thomas Bull lämnade under fredagen in en rapport efter begäran av regeringen. I den konstaterar han att Transportstyrelsen brustit i säkerheten i samband med den så kallade IT-skandalen som drabbade myndigheten under förra året.

Det var i somras som den så kallade IT-skandalen inom Transportstyrelsen uppdagades. Myndigheten hade outsourcat hantering av känslig information till utländska privata aktörer, vilket många menade hotade rikets säkerhet.

I slutändan fick två ministrar avgå, medan försvarsminister Peter Hultqvist fick sitta kvar – trots hot om misstroendeförklaring från en samlad så kallad opposition i riksdagen. Samtidigt bytte man ut hela styrelsen på Transportstyrelsen.

I augusti gav regeringen justitierådet i Högsta domstolen, Thomas Bull, i uppgift att utföra en granskning av Transportstyrelsens upphandling av IT-drift. Bulls rapport publicerades under fredagen, och i den konstaterar han bland annat att ”Transportstyrelsen i allt för hög grad saknade relevant kunskap om vilken typ av känslig information myndigheten hade samt att det saknades kännedom om hur denna ska hanteras”, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Under en presskonferens framförde Bull framförallt tre punkter där Transportstyrelsen brustit: Eftersatt arbete med informationssäkerhet, orealistisk tidsplan och brist på kommunikation.

Vad gäller ansvarsfrågan sammanfattar regeringen i pressmeddelandet:

När det gäller ansvarsfrågan härleds alla tre huvudskäl framför allt till myndighetens ledning. Styrelsen och generaldirektörerna har haft ett ansvar för hur myndigheten varit organiserad, prioriterat sina resurser och agerat i praktiken.

Källa:
Brister i Transportstyrelsens hantering av it-upphandling


  • Publicerad:
    2018-02-24 10:00