INRIKES. Under dagen har hot riktats mot både riksdagen, regeringen och statsministern. Säkerhetspolisen bekräftar att de jobbar med fallet men vill inte precisera vad hoten ska ha handlat om.

Riksdagen

Göran Forsell på riksdagens säkerhetsavdelning bekräftar att det har inkommit hot under dagen. Hoten mot riksdagen har riktats mot samtliga partikanslier och alla administrativa byggnader. Forsell vill dock inte tala om vad hoten gått ut på, utan hänvisar till Säpo.

–Det lilla jag kan säga är att det har inkommit ett hot, men i övrigt kan jag inte kommentera. Jag hänvisar till Säkerhetspolisen för ytterligare kommentarer, säger Forsell.

Hoten har framförts genom e-post till riksdagen och regeringen, händelsen anmäldes direkt till Säpo som nu utreder fallet.

— Vi tar alla anmälda hot och annan information som inkommer på allvar. Vad som händer är att vi analyserar informationen för att se om det rör sig om individer som vi känner till, säger Fredrik Milder som är pressekreterare på Säpo.

Enligt Aftonbladet ska hoten innefatta ett ”blodbad” som kommer att äga rum under morgondagen men det är oklart om det är samma hot som riktats mot både regeringskansliet och riksdagen. Riksdagen och regeringens arbete kommer att fortgå som vanligt under morgondagen men Säkerhetspolisen tittar nu över personskyddet och om det eventuellt ska vidtas några åtgärder.

Källa:
Hot mot regeringen – ska slå till i morgon


  • Publicerad:
    2015-11-16 18:00