RYSSLAND En korrigerad version av lagförslaget att helt förbjuda homopropaganda lades under torsdagen fram i den ryska statsduman. Det slutgiltiga förslaget att förbjuda propaganda för homosexualitet, könsbyte och pedofili fick enhälligt stöd av lagstiftarna.

Nordfront har tidigare rapporterat om ett ryskt lagförslag om att utöka förbudet från 2013 om att sprida homopropaganda till minderåriga till att bli ett generellt förbud.

Lagen röstades enhälligt igenom av statsduman i oktober, men korrigerades av den parlamentariska kommittén för statsbildning på grund av en teknikalitet. I den ryska brottsbalken skiljer man mellan ”straffansvar” och ”administrativt ansvar” (bötesbrott), vilket innebär att ett förslag om att brott mot lagen ska kunna ge fängelse därmed måste läggas separat, förklarade kommitténs ordförande Irina Pankina.

I ett tillägg till det ursprungliga förslaget angavs att den som propagerar för homosexualitet förutom böter ska kunna dömas till upp till tre års fängelse och den som propagerar för pedofili upp till fem års fängelse.

Enligt lagförslagets slutliga format blir det dock dryga böter för den som propagerar för homosexualitet eller könsbyte. Privatpersoner som bryter mot lagen får böta motsvarande upp till 69 000 kronor och företag och organisationer upp till motsvarande 860 000 kronor, skriver RT.

Böterna dubblas dessutom ifall man propagerar för pedofili och utlänningar som bryter mot lagen kommer att kunna utvisas.

Vill försvara Ryssland från "mörkret" från väst

I den slutliga omröstningen röstade återigen samtliga av statsdumans 397 ledamöter ja till lagförslaget. Efteråt tackade statsdumans talman Vyacheslav Volodin parlamentet för det enhälliga stödet och förklarade att ”all propaganda för icke-traditionella sexuella relationer” nu kommer att ”få konsekvenser”.

— Lagstiftningen kommer att skydda våra barn och landets framtid från mörkret som sprids av USA och europeiska stater, kommenterade Volodin.

USA:s judiske utrikesminister Anthony Blinken, som själv erkänt att han tar ”varje tillfälle i akt” att försöka tvinga på andra länder hbtq-agendan, ska under dagen ha försökt att nå Volodin. In i det sista försökte Blinken påverka de ryska lagstiftarna att ”dra tillbaka lagförslaget och respektera mänskliga rättigheter och allas värdighet”.

Lagförslaget har dock fortfarande att godkännas av det ryska parlamentets överhus och president Vladimir Putin. Det finns dock inget som tyder på att det kommer att möta på något motstånd.