PUBLIC SERVICE. SD-ledamöterna i riksdagens kulturutskott ville under gårdagens sammanträdde kalla in chefer för SVT och SR för att diskutera frågan om opartiskhet. Men att SD önskar se en mer opartisk public service menar andra partier är ett försök till ”politikerstyre” över den statliga median.

Det var när riksdagens kulturutskott sammanträdde under torsdagen som Sverigedemokraternas ledamöter la fram ett förslag om att kalla in chefer för Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR) för att diskutera public service-bolagens uppdrag att vara opartiska.

Både SVT och SR har under en längre tid anklagats för att brista i sin opartiskhet genom att främja ett vänsterliberalt narrativ. Men det var innehållet i två specifika program som fick SD att reagera nu.

Dels rör det sig om ett studiosamtal i SVT:s Morgonstudion rörande de så kallade ungdomsrånen och dels SR-programmet ”P3 med Rebecca och Fiona”, där SD inte anser att man uppfyllt kraven på opartiskhet. SD-ledamöterna ville inte precisera närmare exakt vad i programmen som man ansåg vara partiskt, men menar att de endast representerar två exempel på en större trend inom public service.

— Det är frågor vi har lyft som har sin upprinnelse inte minst i förra torsdagens inslag i Morgonstudion där man diskuterade ungdomsrånen, med ett mycket ensidigt perspektiv, säger Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, till SVT.

Emilsson menar att det är en rätt etablerad åsikt att public service ofta vinklar sina program.

— Många på sociala medier men också i den allmänpolitiska debatten har reagerat på att public service-bolagen inte klarar av sitt uppdrag, fortsätter han.

Vill inte se ”politikerstyrt” public service
SD:s krav på en mer opartisk public service togs dock inte emot väl av de övriga partierna i kulturutskottet, som kallar kravet för ett ”försök till politisk styrning” av SVT och SR. Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) menar att SD:s förslag är ”oacceptabelt”.

— Vi ska ha fri media och journalistisk frihet, inte politisk inblandning i vilka program som görs eller vilka programledare som finns, säger Christer Nylander till SVT.

Även Socialdemokraterna reagerade starkt på att SD ville diskutera frågan om opartiskhet med public service-cheferna.

— Det här är anmärkningsvärt, vi har aldrig varit i en situation tidigare där man kallar in någon aktör till ett utskott för att man har problem med programmens innehåll. Det är att gå långt utöver vad politiken ska göra, säger Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Redar menar också att det inte är kulturutskottets uppdrag att granska public service, även om hon medger att man emellanåt kallar in olika kulturaktörer. SD:s förslag röstades också ner av de övriga partierna i utskottet.

Källa:
SD vill kalla in SVT-chefer till riksdagen: Public service är partiska


  • Publicerad:
    2020-02-21 17:00