FINLAND. I en ny statistik från finska polisen framgår det att misstänkta sexualbrott mot barn i Finland ökade i juli. Ökningen är markant i jämförelse med förra året och året innan. Antalet sexualbrott som misstänks ha begåtts av utländska medborgare ökade med 46 procent från förra året.

I juli i år registrerade polisen 19 sexualbrott mot barn där den misstänkte gärningsmannen var utlänning. Av dessa fall var 15 fall av sexuellt utnyttjande av barn och fyra fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Av de 15 registrerade fallen av sexuellt utnyttjande av barn där gärningsmannen var utlänning begicks fyra i Helsingfors, fyra i Lappland, två i Västra Nyland, ett i Tavastland, ett i Inre Finland, ett i Sydvästra Finland och ett i Östra Nyland.

Andelen utlänningar i alla sexualbrott var mer än en tredjedel i juli i år. En utlänning misstänktes för totalt 58 sexualbrott. Sju av dem gäller grov våldtäkt.

År 2015 sedan mottog polisen endast två anmälningar av sexuellt utnyttjande av barn där den misstänkte var utlänning, men inga fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn med en utlänning som misstänkt gärningsman.

I juli 2014 registrerades tre fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn där den misstänkte var utlänning. Den procentuella andelen utlänningar i alla sexualbrott mot barn var då omkring 36 procent.

Polisen rapporterade i juli att antalet sexualbrott ökade mellan januari och juni med cirka 12 procent jämfört med samma period föregående år. Polisen fick 176 sexualbrottsanmälningar mer än i början av 2015. Det inträffade cirka sex procent mer våldtäkter än förra året.

Hela 258 fall av sexuella trakasserier rapporterades mellan januari och juni i år, vilket är 155 brott mer än mellan januari och juni 2015. Antalet sexuella trakasserier ökade mest i Helsingfors, Västra Nyland och Inre Finland.

Sexuella trakasserier med utlänningar som misstänkta gärningsmän inträffade endast 14 gånger mellan januari och juni år 2015. Mellan januari och juni i år misstänktes hela 77 utlänningar för sexuella trakasserier.

Motsvarande siffror för brott som begåtts av medborgare i Finland var 57 förra året och 76 i år. Antalet sexualbrott som misstänks ha begåtts av utländska medborgare ökade med 46 procent (36 brott).

I Finland har antalet asylsökande varierat mellan 1 500 och 6 000 under 2000-talet. År 2015 kom 32 476 asylsökande till Finland. År 2014 var antalet sökande 3 651.

Källa:
Ulkomaalaisten tekemissä lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä selvä kasvu heinäkuussa


  • Publicerad:
    2016-08-18 08:15