PALESTINA Den sionistiska ockupationsregeringen i Palestina har begärt att al-Shifasjukhuset ska evakueras och man har gett personal en timme att tömma hela sjukhuset. Något som är omöjligt då de flesta patienter är allvarligt skadade på grund av skador efter Israels flyganfall.

I dagar har våldsamma strider utspelat sig kring sjukhuset al-Shifa i Gaza stad, där Israel nu har beordrat evakuering på lördagsmorgonen.

Sjukhuschefen uppmanades via telefon av israelerna att evakuera patienter, medicinsk personal och andra genom att ”till fots gå mot havet.”

Enligt läkare på sjukhuset är detta dock omöjligt att genomföra då en betydande del av patienterna är allvarligt skadade efter Israels flygräder.

Sjukhuset, som har tagit emot en stor mängd skadade från flygräderna, lider av brist på ambulanser för att transportera patienterna söderut. Al-Jazeera rapporterar att sjukhuset även tagit emot civila som sökt skydd.

Sjukhuset, som nyligen attackerades av IDF, har pekats ut som en palestinsk kommandocentral efter att man påståtts ska ha hittat vapen på sjukhuset.

Dessa påståenden har ännu inte verifierats av oberoende källor.