SIONISM. Nu kan ett nytryckt exemplar av Sions vises protokoll på svenska bli ditt när bokhandeln Adlibris börjat saluföra den på sin hemsida.

Det är författaren Lars Ulwencreutz som ligger bakom den nytryckta upplagan av Sions vises protokoll som saluförs på nätet. På Ulwencreutz’s förlags hemsida beskrivs protokollet som en stor historisk skrift:

Få dokument har haft så stort inflytande på 1900-talet Ändå är det inte många idag som har läst det. Det har avfärdats som ett falsarium sedan andra världskriget. Men stämmer det verkligen? Det finns även skrämmande likheter med Illuminaternas framtidsvisioner, varför ett extra avsnitt har lagts till om dem. Nu finns Sions Vises protokoll i nytryck på svenska igen för första gången sedan 1934.

Protokollet sägs häröra från en sionistkongress i Basel år 1897. Protokollet beskriver hur sionister tänkt gå till väga för att förinta Europa och förslava dess folk. Sions vises protokoll påstås dock från flera håll vara en förfalskning som publicerades år 1905 av ryska säkerhetspolisen för att hetsa mot judar och öka på antisemitismen.

Bokhandeln Adlibris , som saluför skriften, säger sig inte sympatisera med innehållet, men har valt att släppa boken eftersom de säger sig stå upp för yttrandefriheten: ”Vi sympatiserar inte med bokens innehåll men har valt att inte censurera bort böcker baserat på våra egna åsikter utan låter tryckfriheten och yttrandefriheten råda.”

Boken är sökbar med ISBN nummer 978-1-4092-1879-1.

Sions vises protokoll

Wikipedia beskriver Sions vises protokoll innehåll på följande sätt:

Sions vises protokoll är ett förment sionistiskt dokument som beskriver en planerad judisk sammansvärjning med målet att uppnå världsherravälde. I skriften anges frimurare, liberaler, kommunister och kapitalister vara judarnas redskap för att behärska världen.

William Pierce och många andra menar att det viktiga inte är huruvida Sions vises protokoll är förfalskade eller ej, utan om det som beskrivs i protokollen överensstämmer med verkligheten:

Sions vises protokoll går att läsa HÄR.

Källor:
Säljer ”Sions vises protokoll” på nätet
Ulwencreutz media


  • Publicerad:
    2013-12-05 21:00