SVERIGEDEMOKRATERNA. En skribent på den sverigedemokratiska webbtidningen Samtiden visar att inte alla sverigedemokrater är rabiata och enfaldiga counterjihadister.

Sverigedemokraten Markus Jonsson på Samtiden erkänner nu delvis det Nordfront och nationella länge hävdat, att det inte är muslimer som ligger bakom massinvandringen och den kulturella och politiska degenerationen i Europa. Jonsson skriver:

Västvärldens viktigaste kamp står i dagsläget inte mot någon annan civilisation. Det är en intern kamp mot de plågor vi nu lider av. Det är inte den muslimska världen som påtvingade oss invandringen, det är den västerländska eliten som öppnat våra gränser. Det är inte islam som förespråkat radikalfeminism och kulturmarxism. Det är inte islam som ligger bakom den svenska skolans förfall, avkristnandet av Europa eller aborterandet av över en miljon svenskar sedan 1970-talet.

Det sägs att man inte ska gå över ån efter vatten. Man behöver heller inte titta längre bort än nödvändigt för att hitta svaret på frågan vem som utmanar vår civilisation. Det svaret måste sökas i våra egna samhällen och hos våra egna eliter.

Jonsson fastslår alltså att de främsta fienderna till den västerländska civilisationen är interna fiender, men han tar inte helt bladet från munnen och påpekar att dessa fiender dessutom i många fall är rasfrämlingar.

Angående den islamistiska terrorn i Europa – som drabbat Frankrike och Danmark den senaste tiden – konstaterar Jonsson att det främst är folkutbytespolitiken som öppnat upp för denna terror:

Den islamistiska terrorn i Europa beror inte på invasionsarméer utan har möjliggjorts av den storskaliga invandringen som pågått till de flesta västeuropeiska länder under efterkrigstiden. Den terror vi ser i Europa idag måste därför behandlas som en följd av den politiska misskötseln av Västeuropa och inte som en frukt av en tusenårig civilisatorisk kamp.

Turbulens kring Samtiden
Förra veckan framkom att Ekobrottsmyndigheten genomfört flera husrannsakningar på adresser kopplade till Samtid & Framtid, det av Sverigedemokraterna ägda bolag som driver tidningen Samtiden. Sex personer ska också ha förhörts, varav en är Martin Kinnunen som också är misstänkt för grovt bokföringsbrott samt grovt skattebrott. En till person är misstänkt för medhjälp.

Förra veckan gick också den dåvarande chefredaktören Jan Sjunnesson ut i DN och sa att han endast var chefredaktör på pappret men att Erik Almqvist är den som egentligen styr Samtiden. Kinnunen och judinnan Paula Bieler gick å Samtid & Framtids styrelses vägnar ut och menade att Almqvist endast var en externt anlitad konsult som skulle arbeta med tidningen under de första åren. Styrelsen erkände dock att Almqvist till stor del var den som skötte slutredigering och publicering av artiklar på hemsidan då Sjunnesson saknade kompetens för det.

Markus Jonsson tog nyligen över som ansvarig utgivare på Samtiden och styrelsen menar att man rekryterat honom och andra personer till redaktionen för att redaktionen på sikt ska ha kompetensen som krävs för att driva tidningen helt självständigt utan externa konsulter.

Samtiden anses av många vara ett försök från Sverigedemokraternas sida att skapa en mer rumsren och kontrollerad egen media vid sidan av Avpixlat och andra mer självständiga medier.

Källor:
Västerlandets viktigaste kamp är intern
Sparkade SD-toppen fick nytt jobb i hemlighet
Klargörande från styrelsen angående artikel i DN


  • Publicerad:
    2015-02-17 14:15