EKONOMI. USA med flera länder har nu ingått ett handelsavtal som hotar friheten på internet.

Leaders_of_TPP_member_states

Ledarna för staterna som nu undertecknat TPP-avtalet. Klicka för större bild.

Handelsavtalet som går under namnet ”The Trans-Pacific Partnership” (TPP) har av vissa setts som ”ett av de värsta globala hoten mot internet”. Avtalet undertecknades i måndags av följande tolv länder i Stillhavsregionen: USA, Australien, Mexiko, Chile, Nya Zeeland, Peru, Vietnam, Kanada, Japan, Singapore, Malaysia och Brunei.

Officiellt är syftet med TPP-avtalet, som förhandlats fram under en femårsperiod, att underlätta handel och skapa gemensamma regelverk som ska gälla för saker som immaterialrätt, arbetsrätt och miljölagar. Avtalet har också stor tyngd då länderna som skrivit under avtalat tillsammans utgör 40 procent av världens ekonomi.

Men många är alltså kritiska mot avtalet som anses hota friheten på internet. En del av avtalet ska till exempel göra det brottsligt att ”genom ett datorsystem” avslöja oegentligheter som ett företag begått. Formuleringen är väldigt vag och kan tolkas som att så kallade visselblåsare ska kunna straffas om de delar med sig av viktig information som företag vill mörklägga.

En annan del av avtalet säger också att hemsidor som Youtube och Facebook måste ta bort material så fort de mottagit ett klagomål, vilket är ett krav som redan gäller i USA. Denna för andra länder nya regel kommer sätta käppar i hjulen för nya projekt med begränsade resurser som inte kommer kunna hantera klagomål i det tempot.

Kritiker menar också att TPP i praktiken kommer exportera de värsta delarna av USA:s upphovsrättslagstiftning där man bland annat riskerar att fildelare får hårda straff och staten kan konfiskera utrustning som påstås användas i olaglig verksamhet på internet.

Övervakningen på internet riskerar också att öka enligt kritiker som menar att internetleverantörer kan tvingas bevaka sina användare och stänga av användarnas åtkomst till internet ifall användarna använder internet på ett sätt som staten valt att kriminalisera.

TPP-förhandlingarna har genomförts bakom stängda dörrar och under stort hemlighetsmakeri och alla detaljer kommer inte bli offentliga förrän om många år, rapporterar brittiska The Independent.

Källa:
TPP signed: the ‘biggest global threat to the internet’ agreed, as campaigners warn that secret pact could bring huge new restrictions to the internet


  • Publicerad:
    2015-10-10 19:10