TYSKLAND. Åsiktsförföljelsen i Tyskland tar sig allt mer absurda uttryck. Det senaste tilltaget från regimen i Tyskland är att man låtit polisen ta fram en app som ska kunna identifiera politiskt inkorrekt kultur.

Det är den regionala polisen i delstaten Sachsen som tagit fram den nya appen som ska känna igen musikaliska ”fingeravtryck” som förekommer i ”nazistisk” och ”rasistisk” musik. Appen ska både kunna bevaka musik som spelas på internetradiostationer och musik som spelas på offentliga platser.

Tyska ministrar kommer att mötas under veckan för att diskutera om appen kan börja användas av polisen.

Om appens funktion juridiskt klassificeras som avlyssning kommer appen dock att bryta mot tysk lag, vilket skulle kunna förhindra att den tas i bruk.

Appen uppges ha tagits fram eftersom nationell musik blivit alltmer populärt i Tyskland och musiken ses som ett viktigt rekryteringsredskap för den nationella oppositionen i landet.

Källa:
German police develop app to identify neo-Nazi music


  • Publicerad:
    2013-12-04 15:00