MASSINVANDRING. Tyskland fortsätter att vara det land som både tar emot och beviljar flest uppehållstillstånd i Europa och Sverige fortsätter att ligga på andra plats.

Omkring 70 procent av alla asylsökande som tog sig till Europa under 2016 togs emot av Tyskland vilket gör att Tyskland återigen tog emot flest asylsökande av EU:s 28 medlemsländer. Totalt beviljades 710 400 personer asyl under förra året och uppemot 60 procent av dessa uppgav att de var från Syrien.

Sverige hamnade på andra plats vad gäller antalet beviljade uppehållstillstånd, med 69 350 positiva asylbesked. Även här var den största gruppen ”syrier” och den näst största gruppen kom från Eritrea samt personer utan id-handlingar.

Folkutbytet i Väst- och Östeuropa skiljer sig fortfarande markant. De flesta länder i Västeuropa beviljade över 20 000 uppehållstillstånd medan man i länderna i Östeuropa hamnade under 1000 beviljade uppehållstillstånd.

Källa:
Sverige i toppen i antal beviljade asylansökningar


  • Publicerad:
    2017-04-26 14:45