USA Högsta domstolen i USA har valt att förklara en lag i delstaten New York som säger att man behöver ”särskilda skäl” för att ha rätt att bära vapen för ogiltig. Enligt HD strider den mot den konstitutionella rätten för alla amerikaner att bära vapen i självförsvarssyfte.

En över 100 år gammal vapenlag i den amerikanska delstaten New York har ogiltigförklarats av USA:s Högsta domstol, rapporterar bland annat DN.

Lagen föreskrev att den som vill bära handeldvapen behöver ”särskilda skäl”, trots att den amerikanska konstitutionen garanterar alla medborgares rätt att bära vapen.

De sex konservativa domarna i HD röstade för att riva upp lagen medan domstolens tre liberaler röstade för att bevara den. I HD:s beslut skriver domaren Clarence Thomas att lagen stred mot konstitutionens ord om ”individens rätt att bära handeldvapen utanför hemmet i självförsvarssyfte”.

Trots att USA:s president inte får lägga sig i Högsta domstolens förehavanden skriver DN att Joe Biden inför beslutet hade ”uppmanat” domarna i HD att inte riva upp lagen. Biden sägs nu vara ”bestört” över att de inte lydde honom.

Även New Yorks guvernör, demokraten Kathy Hochul, är bestört över beslutet.

– Det är chockerande, fullständigt chockerande, att de har tagit bort vår rätt att tillämpa vettiga restriktioner, säger hon och kallar det för en ”mörk dag”.

Biden och Houchuls bestörtning delas även av staden New Yorks borgmästare Eric Adams som menar att beslutet kan komma att ”mata vapenvåldet”. Borgmästare menar nu att ”vi inte kan tillåta New York att bli Vilda västern”.

Beslutet kan nu komma att påverka flera andra stora städer med liknande lagar, såsom Los Angeles och Boston.