AVVÄPNING Kanadas premiärminister har nu lagt fram ett nytt lagförslag som innebär ett permanent stopp för import, köp, försäljning och vidarebefordring av handeldvapen.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau presenterade i måndags tillsammans med ministern för offentlig säkerhet Marco Mendicinom ett nytt lagförslag.

På presskonferensen i Ottawa deklarerade en segerviss Trudeau:

— Det kommer inte längre att vara möjligt att köpa, sälja, vidarebefordra eller importera handeldvapen någonstans i Kanada. Med andra ord, vi sätter ett tak på marknaden för handeldvapen.

Han tillade:

— När vi ser att vapenvåldet fortsätter att öka, är det vår plikt att fortsätta vidta åtgärder.

Efter att ha hävdat att ”den stora majoriteten kanadensiska vapenägare” är ansvariga för detta tilltagande våld, tillfogade Trudeau:

— Förutom att använda skjutvapen för sportskytte och för jakt, finns det ingen anledning till att någon i Kanada skulle behöva vapen i sin vardag.

Premiärministern förklarade att medan regeringen tidigare har övervägt att ”arbeta med provinser som vill förbjuda handeldvapen helt” så övergavs alla sådana planer efter samtal med ”brottsbekämpande tjänstemän och andra experter”.

Lagförslaget innehåller också en rad andra åtgärder syftande till att bekämpa illegal vapensmuggling samt en ”röd flagg-paragraf” som tillåter brottsbekämpande myndigheter i Kanada att tvinga vapenägare att avstå från sina skjutvapen ”om de anses vara en fara för sig själva eller andra”.

Alla magasin för gevär och andra långa vapen föreslås också att ändras permanent så att de inte kan hysa mer än fem patroner åt gången. Magasin med större kapacitet kommer enligt förslaget att göras olagliga att sälja eller överföra till annan part.

Inte första vapenförbudet i landet

Lagförslaget blir, om det går igenom, den andra stora vapenbegränsningen som införts av Trudeau-regeringen under de senaste åren, för det kommer i kölvattnet av regeringens förbud från 2020 mot 1 500 olika skjutvapen – inklusive gevär, vilka beskrevs som ”automatgevär” av den tidigare ministern för offentlig säkerhet, Bill Blair.

2020 sa Trudeau:

— Dessa vapen är designade med ett och endast ett syfte: Att döda störst möjliga antal människor på kortast tid.

Efter en konstpaus tillade han:

— Det finns ingen användning – och ingen plats – för sådana vapen i Kanada.