INRIKES. Värnplikt kan komma att återinföras i Sverige. Även kvinnor kan tvingas göra värnplikten.

Regeringens utredare, Annika Nordgren Christenssen, väntas föreslå att värnplikten återinförs i Sverige. Värnplikten ska då gälla både män och kvinnor. Men endast några tusen personer ur varje årskull kommer tas ut och egen vilja samt intresse för uppgiften kommer väga tungt.

— Kvinnor och män är helt jämställda i detta. De kommer behandlas precis lika, med rättigheter och skyldigheter när det gäller det svenska försvaret, säger utredaren Annika Nordgren Christenssen om förslaget.

Enligt regeringens utredare kommer värnplikten att återinföras efter att ha varit vilande sedan 2010.

— Det är över hundra tusen kvinnor och män i åldersgruppen och försvaret behöver inte alla. Därför kommer det ske ett urval precis som det varit tidigare. Ett viktigt kriterium för att anses vara lämplig för uppgiften kommer då att vara eget intresse och en vilja att genomföra detta, fortsätter hon.

Sveriges 17-åringar kommer enligt förslaget att fylla i ett formulär angående fysisk och psykisk hälsa. Därefter kan man bli inkallad på ytterligare tester. Man får även frågan om man är intresserad av att genomföra värnplikt.

Källa:
Värnplikten kan återinföras – även för kvinnor


  • Publicerad:
    2016-09-01 07:50