JUDISK MAKT. Judiska ADL:s vd skryter i en intervju om den politiskt motiverade censur som lobbyorganisationen bedriver på Facebook och Twitter. Han beskriver även gruppens grepp om resultatet i presidentvalet.

Anti-Defamation League (ADL), Amerikas mest prominenta sionistlobby, ligger bakom censuren på sociala medier av Donald Trump och hans supportrar, hävdar organisationens vd Jonathan Greenblatt.

I en intervju från 14 oktober med Times of Israel ger Greenblatt en rad grupper ledda av ADL – såsom Stop Hate For Profit och Real Facebook Oversight Board erkännande och beröm.

Orsaken är att dessa grupper tagit initiativ till bannlysningen från sociala medier av grupperingen Q-Anon och användare som uttrycker ”förintelserevisionism”, samt för att man introducerat ett selekterande program ägnat åt ”faktakontroll” av politiska reklamannonser och nyheter.

En nyligen genomförd studie har visat att Trumpannonser på Facebook har blivit censurerade 65 gånger under förevändningen att ”faktakontroll” utförts, medan ingen reklam för Joe Biden än så länge manipulerats på ett liknande sätt.

Greenblatt har även stolt bekräftat att Twitter omgående skulle radera vilket som helst försök av presidenten att tillkännage valseger eller att ifrågasätta resultatet – efter valen men innan Biden erkänt sig besegrad:

Så om USA:s president, vilket framstår som högst sannolikt, går ut på nätet och säger att han har vunnit i en stat innan myndigheterna deklarerat att att det är helt registrerat eller statssekreteraren har verifierat resultatet, kommer den postningen att elimineras direkt.

I en video som lades upp 1 oktober för Real Facebook Oversight Board, uttalade Greenblatt sina krav på censur, och han inkluderade samtliga Donald Trumps inlägg ”om dessa uppviglar till våld”.

De största donatorerna till såväl Joe Biden som Donald Trump är judiska miljardärer, men en överväldigande majoritet av judar i Amerika föredrar Biden framför Trump – 75 procent mot 22.

Webbsidan National Justice pekar på hur framgångsrika ADL har varit i sin strävan att förmå företag att bilda organisationer med uppgiften att bedriva ”faktakontroll”.

Sålunda finansieras Poynter Institute, som certifierar Facebooks ”faktakollgrupp”, av den judiske sexhandelsprofitören Craig Newmark, tillika grundare av Craigslist, och som även är grundaren av ADL:s tekniska påtryckningsgrupp för censur, Center for Technology and Society.

En direkt bannlysning av rapportering i New York Post om Hunter Biden anses allmänt ha föranlett republikanerna att blåsa nytt liv i diskussionen om Facebooks och Twitters roll som kontrollanter av information – och potentiellt som måldomare i presidentracet.

”Vi tystar idéer som vi inte tycker om”
Samtidigt mynnar en debattartikel i Israel Hayom ut i en beskyllning riktad mot just Greenblatt för att med sådana här metoder ”skjuta över målet” – men det underförstås i artikeln samtidigt starkt att det generellt är judiska grupper som ligger bakom fenomenet att tysta idéer – som judar inte tycker om.

ADL och dess dotterorganisaioner som Poynter Institute visar tecken på att vara upprörda över Facebooks och Twitters överdrivna nit att sätta stopp för berättelsen om Biden samt över det faktum att detta potentiellt kan utlösa åtgärder från statens sida.

För tre dagar sedan släppte Poynter ett uttalande där man fördömer de inblandade sociala medieföretagen för deras beteende i det här fallet.

”Vilken tillsynsmyndighet granskar judisk lobby?”
Frågan har då väckts i sociala medier vad ett sådant ställningstagande kan leda till. Det är knappast sannolikt att ADL, en Israels femte kolonn, kommer att konfronteras av någon tillsynsmyndighet, eller ens att något påtaglig åtgärd kommer vidtas för att garantera ett rättvist val.

Vad denna sorts censur beträffar så kan den bevisligen riktas åt varierande politiska håll:

Medan judiska grupper primärt är angelägna att tysta ner pro-vita idéer, ligger de även bakom en intensifierad kampanj för att motarbeta vänstergrupper som kritiserar Israel.

Frågeställningen, som, i lite olika versioner, nu ventileras på sociala medier kan sammanfattas:

ADL och dess medlemmar har alltså framgångsrikt använt sina pengar, sitt inflytande och sin vattentäta mediekontroll för att utesluta hundratals miljoner (icke-judiska) amerikaner från en diskussion kring ett helt avgörande tema:

Bör det verkligen tillkomma judisk lobby att bestämma över vem som kan använda internet – och vem som inte kan göra det?


  • Publicerad:
    2020-11-07 12:17