ENERGIKRISEN Skånska Kraftringen går nu ut och varnar för att man kan behöva koppla bort elen för kunder i december. Ger även information till kunder om hur man klarar kylan.

Under perioden 9 – 18 december måste skånska hushåll sluta använda för mycket el. Annars finns risken att man blir frånkopplade från elnätet.

Beskedet kommer från nätägaren Kraftringen efter att flera kärnreaktorer helt eller delvis stängs ner under perioden, samtidigt som vindkraftverken i norra Sverige är täckta med is och därför inte kan producera el.

På sin hemsida ger Kraftringen tips till hushållen och hur man klarar sig utan elektricitet när man till exempel har ett eluppvärmt hus.

Vem som blir frånkopplad eller ej beslutas av Svenska kraftnät. Driftchefen Pontus de Maré säger till Aftonbladet att man inte gått ut med liknande information om att man ska minska sitt elanvändande för den kommande perioden. Men att priserna för el kommer bli dyrare i södra Sverige.