INRIKES. Asylsökare som fått avslag har rätt till bostad och bidrag tills de lämnar landet ifall de samarbetar. Detta enligt en ny lag som började gälla den första juni i år.

Enligt en ny lag som trädde i kraft den första juni i år förlorar den asylsökande som har fått avslag på uppehållstillståndet rätten till bidrag och bostad. Men det finns ett undantag. Personerna har rätt till bidrag och boende om de samarbetar till utvisningen. Detta gäller fram tills att de lämnar landet.

Nu uppskattar Flyktinggruppernas riksråd, Farr, att det trots den nya lagen finns runt 100 personer som inte får ut sina bidrag trots att asylsökarna hävdar att de samarbetar.

— Det här är väldigt upprörande, säger Jenni Stavare som är jurist och företrädare på Farr.

Sverker Spaak, som är är ansvarig för Migrationsverkets återvändandeprocess, menar att det är svårt att besluta i sådana här fall då det ännu inte finns någon likabedömningsplan. Men Spaak hoppas att ärendet tas upp i domstol om det finns personer som anser att de blivit felaktigt berövade sina bistånd så att Migrationsverket får en riktig rättspraxis att använda sig av i framtiden.

Källa:
Asylsökande som ska utvisas förlorar stöd trots att de samarbetar


  • Publicerad:
    2016-08-04 08:15