JUDENHETEN Goldschmidt förutspår att judar i Ryssland snart kommer ”ges skulden” för kriget. Han pekar på Ukrainas ”mörka förflutna” och varnar för tilltagande antisemitism i hela världen.

Moskvas tidigare överrabbin Pinchas Goldschmidt, som i somras gjorde aliyah, uttalar sig alltjämt ofta och gärna om och till judarna i Ryssland. Nu upprepar han med tilltagande emfas sin uppmaning från tidigare till samtliga judar i Ryssland att omgående lämna landet – denna gång med tillägget ”medan ni fortfarande kan!”. Rabbinen hävdar att judarna inom kort kommer att ”göras till syndabockar för de svårigheter som kriget i Ukraina orsakar”.

I The Guardian hänvisar Goldschmidt till vad han menar är en rysk tradition, enligt vilken landets styrande ”närhelst det politiska systemet är i fara” försöker ”omdirigera massornas ilska och missnöje mot det judiska samfundet”. Han tillägger:

— Vi såg detta under tsartiden och i slutet av den stalinistiska regimen … Vi ser en stigande antisemitism medan Ryssland går tillbaka till en ny typ av Sovjetunionen, och steg för steg faller järnridån igen. Det är därför jag tror att det bästa alternativet för ryska judar är att lämna.

Goldschmidt avgick i juli från sin post och lämnade Ryssland för sitt hemland Israel, enligt honom själv efter att – trots påtryckningar från ryska myndigheter – ha vägrat att stödja den ryska invasionen av Ukraina.

Enligt The Guardians statistik har Rysslands judar ”emigrerat i tiotusental under de senaste 100 åren” – först till Europa och Amerika och på senare tid till Israel. Enligt folkräkningen 1926, skriver man, fanns det 2 672 000 judar i dåvarande Sovjetunionen, varav 59% uppehöll sig i Ukraina. Men idag, beklagar man, finns endast cirka 165 000 judar kvar i Ryska federationen av en total befolkning på 145 miljoner. Goldschmidt kommenterar i sammanhanget att han tror att sedan det nu pågående kriget började så har 25–30 % av de judar som då var kvar i landet ”antingen lämnat eller planerat att göra det”. The Guardian påpekar att Rysslands regering i juli stängde den ryska avdelningen av Jewish Agency, en organisation som främjar invandring till Israel. Rabbinen Goldschmidt menar att den judiska utvandringen från Ryssland under Ukrainakonflikten framöver kommer visa sig vara ”mycket skadlig för det ryska samhället.

Antisemitismen tilltar i Ukraina, USA, Europa - ja i hela världen!

Goldschmidt ondgör sig i artikeln över vad han ser som Ukrainas ”antisemitiska förflutna” med ”pogromer” sedan slutet av 1800-talet. Med tanke på denna historia, resonerar han, var det ”anmärkningsvärt att Volodomyr Zelenskyj, som inte gjorde någon hemlighet av sin judiskhet, valdes till Ukrainas president med mer än 70 % av rösterna”.

Rabbinen hävdar vidare att även om Rysslands judar står inför en osäker framtid, så är antisemitismen ”även på väg uppåt i vad som länge sågs som en judisk fristad – USA”:

– Under många år trodde judar i USA att landet var ett undantag, att vad som än hände i Europa och andra länder aldrig kunde inträffa där … Men under de senaste tre åren har det skett fler attacker mot judar där än i Europa.

Men den tilltagande antisemitismen är enligt Goldschmidt ändå en global företeelse, och Europa är, betonar han, högst illa drabbat.

— Vi måste stoppa de krafter som försöker förstöra Europa inifrån, uppmanar ex-rabbinen i The Guardian.