JUDENHETEN Moskvas chefrabbin Pinchas Goldschmidt varnar från sin exil i Israel att svåra tider kan vänta för judar i Ryssland. Samtidigt bekräftar en pensionerad indisk diplomat att judar alltmer ses som potentiella förrädare i Ryssland.

Den högt uppsatte rabbinen Pinchas Goldschmidt, som är boss över Moskvas judar, flydde i början av sommaren Ryssland och lever numera i exil i sioniststaten Israel.

Rabbinens släktingar har tidigare förklarat att Goldschmidt lämnade Ryssland för att fritt kunna kritisera kriget i Ukraina. Nu uttalar sig exilrabbinen själv om situationen i en intervju med nyhetsbyrån AFP.

Goldschmidt berättar i intervjun bland annat om hur Rysslands judar utsattes för ”press” att ”öppet stödja kriget” i Ukraina.

— Vårt folk stödjer inte kriget, förklarar rabbinen som säger att det är en ”oroväckande situation”.

Nu varnar Goldschmidt att ”mörka moln drar ihop sig på horisonten” för Rysslands judar, dels med tanke på att judenheten motsätter sig kriget i Ukraina men dels också på grund av den försämrade relationen mellan Ryssland och Israel.

— Deras säkerhet är helt beroende på relationen mellan Israel och Ryssland, hävdar exilrabbinen.

— Just nu hade det varit omöjligt för mig att återvända. Om jag hade stannat kvar som chefsrabbin i Moskva hade jag inte kunnat uttala mig öppet utan att försätta mitt folk i fara, fortsätter han och tillägger att han tänker stanna i Israel till ”den politiska situationen förändras” i Ryssland.

Enligt tidigare order från israeliska rabbiner är dock Goldschmidt fortsatt chefsrabbin i den ryska huvudstaden och styr dess synagogor från distans.

Judar ses som "femtekolonnare" i Ryssland

Den pågående juridiska processen mot den Israel-kopplade judisk makt-gruppen Jewish Agency i Ryssland tror Goldschmidt beror på att ryska myndigheter vill hindra att ”smarta judar” lämnar landet. Detta eftersom att organisationen bland annat arbetar med att hjälpa judar över hela världen att flytta till Israel.

— Om Ryssland vill stoppa intelligensflykten av sina främsta forskare och sin kreativa klass är det bästa inte att stänga ned Jewish Agency utan att stoppa kriget, säger han och tilläger att rättsprocessen kan leda till ”en våg av antisemitism” i Ryssland.

Rättsprocessen bygger dock på en talan från det ryska justitieministeriet att upplösa Jewish Agency för upprepade brott mot landets datahanteringslagar.

Den pensionerade indiska diplomaten MK Bhadrakumar skriver också i The Cradle att det framförallt är judisk makt-gruppers nära band med israelisk och amerikansk underrättelsetjänst som oroar Kreml, som alltmer börjat se den judiska minoriteten som femtekolonnare. Speciellt allvarligt ses det att Jewish Agency samlar information om ryska medborgare som kan komma att hamna i israeliska eller amerikanska händer. Det senare ses dessutom som en garanti att känsliga uppgifter hamnar hos Ukrainas underrättelsetjänst.